Naši partněři

Na výzkumu spolupracujeme s kolegy z mnoha zahraničních univerzit a vědeckých pracovišť, mezi které patří například:

 • Dr. Virginia Ruiz-Villanueva, Institute for Environmental Sciences, University of Geneve (Švýcarsko)
 • Prof. Markus Stoffel a Dr. Juan Ballesteros, University of Geneve; Institute for Environmental Sciences; Climate Change and Climate Impact Groups;
 • The Swiss Tree-Ring Lab [www.dendrolab.ch] (Švýcarsko)
 • prof. Oliver Korup, University of Potsdam, Institute of Earth and Environmental Science (Německo)
 • Simon M. Hutchinson, University of Salford (Velká Británie)
 • Jan Blöthe, University of Bonn (Německo)
 • Sam McColl, Massey University,Palmerston North (Nový Zéland)
 • Prof. Artur Radecki-Pawlik, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology (Polsko)
 • Prof. Bartlomiej Wyzga, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences (Polsko)
 • Dr. Leonidas Vardakas, Hellenic Centre for Marine Research (Řecko)
 • Dr. Anna Kidová a Dr. Miloš Rusnák, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava (Slovensko)
 • prof. Piotr Migon, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
 • dr. Alexander Strom, Geodynamics Research Centre - Branch of JSC "Hydroproject Institute" (Rusko)
 • Dr. Regis Braucher, CEREGE, Aix en Provence (Francie)
 • Peter Pišút, Jozef Minár a další, Komenského univerzita v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (Slovensko)
 • IRSTEA (National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture), Nogent-sur-Vernisson (Francie)
 • Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Vídeň, Rakousko)
 • Roskilde University, Department of Geography (Dánsko)
 • Univerzita M. Bela v Banské Bystrici (Slovensko)
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice - Sosnowiec (Polsko)

a další.

Naši studenti mohou využít zahraničního studia a stáží mj. přes program Erasmus+, program VIA nebo CEEPUS.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2023