Projekty a granty
Zapracování konceptu hodnocení ekosystémových služeb do budoucích plánů povodí
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období5/2024 - 12/2026
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Stavřešený
Největší rozsedání skalního masivu na Zemi: proč v aridní Patagonii?
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Prevention of Geo-Threats to Azerbaijan's Energy Independence
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2025
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavřešený
Sesuvy v 21. století: vliv na současnou krajinu a moderní metody jejich výzkumu
Hlavní řešitelMgr. Michal Břežný, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Biogeomorfologické interakce v meandrujících řekách napříč rozdílnými časoprostorovými měřítky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka III
Hlavní řešitelRNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Inovace a aplikace metody inkubace jiker ohrožených druhů ryb a mihulí v prostředí mateřských toků
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2024
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavřešený
Nespoutané řeky pro další generace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období3/2022 - 3/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU
Stavřešený