Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Seminář pro učitele geografie

prof. Baar Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční 24. ročník semináře pro učitele geografie základních a středních škol. Součástí semináře budou nejen přednášky našich odborníků, ale i ukázka Sandboxu (SandyStation).

I v letošním roce Vám tedy nabízíme možnost vzdělání, rozšíření obzorů, ale hlavně společenské setkání učitelů-geografů z celého kraje. Účast je zdarma, získáte rovněž osvědčení.prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje


Program semináře

Datum: středa 30. ledna 2019
Místo konání: Ostrava, Chittussiho 10, učebna M 427 (budova M)
Poplatek: zdarma

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
7.20 – 7.55Prezence účastníků - atrium, ukázka SandyStation (prvních 30 osob)
8.00 – 9.30Přednáška „Formování mocenské triády – USA, RUSKO, ČÍNA“ (učebna M 427)
9.30 – 10.00Občerstvení v atriu, ukázka SandyStation (průběžně 30 osob)
10.00 – 11.10Přednáška „De facto státy v postsovětském prostoru“ (M 427)
11.10 – 11.30Krátká přestávka na občerstvení v atriu, ukázka SandyStation (20 osob)
11.30 – 13.00Seminář „Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení ve výuce zeměpisu“ (M 427)
13.00 – 14.00Občerstvení, diskuse, ukázka SandyStation, zakončení akce - atrium

Zájemci, prosíme, vyplňte přihlášku a zašlete ji do 25. ledna 2019 na email: .

Garant akce: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Organizátorka: Mgr. Barbara Baarová

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 12. 2018

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub