OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFG
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: karel.silhan@osu.cz
telefon: 553 46 2301
553 46 2358
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: radek.dusek@osu.cz
telefon: 553 46 2304
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
email: monika.mulkova@osu.cz
telefon: 553 46 2303
731 444 482
Sekretariát KFG
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
email: pavlina.stepanova@osu.cz
telefon: 553 46 2302
Tilečková Barbora, Bc.
zastupující sekretářka katedry
email: barbora.tileckova@osu.cz
telefon: 553 46 2302
Členové katedry
Profesoři
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
činnost: geomorfologie
email: tomas.panek@osu.cz
telefon: 553 46 2306
Docenti
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: Geoekologie
email: jan.hradecky@osu.cz
telefon: 553 46 2101
734 796 545
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
email: karel.silhan@osu.cz
telefon: 553 46 2301
553 46 2358
Odborní asistenti
Adamec Martin, RNDr., Ph.D.
činnost: geografické informační systémy, pedagogický poradce FGG
email: martin.adamec@osu.cz
telefon: 553 46 2304
Aubrechtová Tereza, Mgr.
činnost: územně analytické podklady, územní a krajinné plánování
email: tereza.aubrechtova@osu.cz
telefon: 553 46 2305
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
email: radek.dusek@osu.cz
telefon: 553 46 2304
Galia Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: fluviální geomorfologie
email: tomas.galia@osu.cz
telefon: 553 46 2360
Horáček Matěj, RNDr. et. Mgr. email: matej.horacek@osu.cz
telefon:
Lenart Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: svahové deformace, speleologie, karsologie
email: jan.lenart@osu.cz
telefon: 553 46 2306
Miklín Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
email: jan.miklin@osu.cz
telefon: 553 46 2307
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: Dálkový průzkum Země, GIS
email: monika.mulkova@osu.cz
telefon: 553 46 2303
731 444 482
Ruman Stanislav, Mgr.
činnost: srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
email: stanislav.ruman@osu.cz
telefon: 553 46 2307
Popelková Renata, RNDr., Ph.D.
činnost: Geografické informační systémy
email: renata.popelkova@osu.cz
telefon: 553 46 2305
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D.
činnost: Fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii
email: veronika.kapustova@osu.cz
telefon: 553 46 2384
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D. email: vaclav.skarpich@osu.cz
telefon: 553 46 2360
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D. email: radek.tichavsky@osu.cz
telefon: 553 46 2358