Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bukáčková Marta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Bulavová Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dombek Václav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2193
Chavhan Madhav Prabhakar, Ph.D. e-mail:
telefon:
Janoschová Pavla, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2120
Kadlčíková Monika
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2196
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2189
Kinnertová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2198
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc.
činnost: didaktika chemie
e-mail:
telefon: 553 46 2194
731 444 484
Mamulová Kutláková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Maršálek Roman, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Mucha Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2195
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2195
Parchaňská Alžběta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Schmidtová Jarmila
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 2191
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2199
Tokarský Jonáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2131
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2210
Zelenková Gabriela, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka programů ERASMUS+
e-mail:
telefon: 553 46 2277