Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Břežný Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, svahové deformace, GIT v geomorfologii
553 46 2306
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
činnost: kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
553 46 2304
Galia Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: fluviální geomorfologie
553 46 2307
Horáček Matěj, RNDr. et Mgr., Ph.D.
činnost: pedogeografie a biogeografie
553 46 2305
734 796 545
553 46 2101
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor zahraničních mobilit
činnost: fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii
553 46 2384
Lenart Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: sesuvy, speleologie, industriální krajina, historie krajiny
553 46 2306
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: dálkový průzkum Země, GIS
553 46 2303
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: geomorfologie
553 46 2306
Popelková Renata, RNDr., Ph.D.
činnost: geografické informační systémy
553 46 2304
Ruman Stanislav, Mgr., Ph.D.
činnost: srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
553 46 2360
Rumanová Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: územně analytické podklady, územní a krajinné plánování
553 46 2305
Šilhán Karel, prof. RNDr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
553 46 2358
553 46 2301
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
553 46 2302
733 381 515
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
553 46 2360