Charakteristika Katedry fyziky

Katedra zajišťuje výuku profilujících předmětů obecné fyziky, biofyziky, fyziky nanostruktur, didaktiky fyziky a příbuzných disciplín. Pro studijní programy mimo katedru zajišťuje výuku základů fyziky a průpravné i vyšší aplikované matematiky. Dále se Katedra fyziky významně podílí na zajištění výuky specializace Experimentální biologie garantovaného Katedrou biologie a předmětu Lékařská biofyzika, oboru Všeobecné lékařství.

Katedra garantuje následující studium:

Jednooborová studia

  • Biofyzika (bakalářské studium; prezenční)
  • Biofyzika (navazující magisterské studium; prezenční)
  • Biofyzika a fyzika nanostruktur (doktorské studium; prezenční)
  • Fyzika nanostruktur (bakalářské; prezenční)
  • Fyzika nanostruktur (navazující magisterské studium; prezenční)

Sdružená a víceoborová studia

  • Fyzika + další obor (bakalářské studium)*

Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů

  • Fyzika + další obor (se zaměřením na vzdělávání; bakalářské studium)*
  • Fyzika pro střední školy + další obor pro střední školy (navazující magisterské studium)*

* Detailní výčet a popis studijních plánu včetně jejich kombinací lze nalézt na stránce nabízených oborů.


Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena do tří hlavních oblastí:

Katedra provozuje několik specializovaných, moderně vybavených laboratoří, ve kterých probíhá jak praktická výuka, tak vědecko-výzkumná činnost. Experimentální vybavení laboratoří Katedry fyziky se snažíme modernizovat tak, aby odpovídalo současným požadavkům výzkumu a výuky. V nedávné době se nám podařilo, díky prostředkům z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, výrazně zlepšit vybavení laboratoří pro výzkum a výuku praktických kurzů biofyziky a pořídit malý výpočetní klastr. Studenti oborů Katedry fyziky mají možnost podrobně se seznámit se špičkovými experimentálními zařízeními a podílet se na výzkumné činnosti katedry v rámci svých kvalifikačních prací.

Členové Katedry fyziky se rovněž intenzivně věnují práci s talentovanou mládeží na nižších stupních vzdělání, spolupráci s učiteli fyziky na SŠ a propagaci fyziky, což je nedílnou součástí přínosu katedry pro rozvoj regionu.

Podej si přihlášku
Workshopy


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2021