OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Učitelství biologie pro ZŠ a 2. stupeň SŠ (dvouoborové)

Charakteristika oboru:

Studium je primárně orientováno na získání učitelských kompetencí, přičemž je vytvořen prostor pro dokončení oborově vědní přípravy z bakalářského stupně studia. Učitelství pro střední školy lze na Přírodovědecké fakultě OU studovat formou jednooborového nebo dvouoborového studia. Standardní doba studia je v obou případech 2 roky. Jednotlivé kombinace oborů jsou zařazeny vždy pod určitý studijní program. Uchazeč si může zvolit libovolnou kombinaci akreditovaných oborů pro dvouoborové studium, rozvrhově zajištěny budou pouze určité kombinace (u ostatních kombinací fakulta nezaručuje, že nedojde k rozvrhovým kolizím).

Forma studia:

  • Prezenční

Uplatnění absolventů:

Absolventi se uplatní jako učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách. V souladu s § 8 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících získává absolvent studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy současně odbornou kvalifikaci jako učitel druhého stupně základní školy.

Kontaktní osoba:


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub