Výzkum - kartografie a geoinformatika

Kartografie a geoinformatika má na katedře dlouholetou tradici. Mezi současné hlavní oblasti výzkumu patří:

 • tvorba tematických map, atlasů a mapových aplikací (viz přehled),
 • využití starých mapových podkladů a dat DPZ pro sledování historické struktury krajiny,
 • analýza časoprostorových změn krajiny,
 • výzkum procesů v krajině včetně zaměření na specifika hornické krajiny,
 • využití nástrojů GIS v hydrologickém mapování,
 • využití geodetických metod.

Týmové zabezpečení:

Významné grantové projekty

 • TA ČR (TA04021123): Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování (spoluřešitelé: Adamec, Dušek, Mulková, Popelková; doba řešení 2014–2017)
 • GA ČR (P410/12/0487): Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století (spoluřešitelé: Mulková, Popelková; doba řešení 2012–2014)

Vybrané publikace

 • Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. & Veverka, M. (2019): Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika. Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí.
 • Miklín, J. & Dušek, R. (2019): Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases. Information Visualization, 18(2): 211–229.
 • Dušek, R. & Popelková, R. (2019): Water in most important towns of the Czech Republic. Journal of Maps, 15(2): 425–435.
 • Popelková, R. & Mulková, M. (2018) The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century. Applied Geography, 90: 28–43.
 • Miklín, J. & Galia, T. (2017): Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Journal of Maps, 13(2): 698–706.
 • Dušek, R. a Popelková, R. (2017): Landscape diversity of the Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 486–490.
 • Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. & Čížek, L. (2017): Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 291–299.
 • Lenart, J. & Miklín, J. (2017): Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps, 13(2): 37–46.
 • Miklín, J. & Macháček, P. (2016): Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic). Journal of Maps, 12 (supp.1): 239–248.

Aplikační výzkum

Nabízíme například provedení geodetických měření, snímkování z dronu, tvorbu ortofot a digitálních modelů terénu, tvorbu map a mapových aplikací, zpracování a interpretaci starých mapových podkladů a dat dálkového průzkumu Země.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020