Výzkum – Kartografie a geoinformatika

Kartografie a geoinformatika má na katedře dlouholetou tradici.

Mezi současné hlavní oblasti výzkumu patří:

 • výzkum procesů v krajině včetně zaměření na specifika hornické krajiny,
 • využití starých mapových podkladů a dat DPZ pro sledování historické struktury krajiny,
 • analýza časoprostorových změn krajiny,
 • využití geodetických metod, přesnost geografických dat,
 • teorie kartografické vizualizace.

Týmové zabezpečení:

Významné grantové projekty

 • TA ČR (TA04021123): Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování (spoluřešitelé: Adamec, Dušek, Mulková, Popelková; doba řešení 2014–2017)

Vybrané publikace

 • Dušek, R., Popelková, R. (2021) Map labeling with the International Phonetic Alphabet: the example of the Middle East. Journal of Maps. 17(1): 135–143.
 • Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R., Veverka, M. (2019): Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika. Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí.
 • Miklín, J., Dušek, R. (2019): Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases. Information Visualization, 18(2): 211–229.
 • Dušek, R., Popelková, R. (2019): Water in most important towns of the Czech Republic. Journal of Maps, 15(2): 425–435.
 • Popelková, R., Mulková, M. (2018) The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century. Applied Geography, 90: 28–43.

Nabízíme:

 • provedení geodetických měření,
 • zpracování a analýzu geografických dat, tvorbu map,
 • zpracování a interpretaci starých mapových podkladů a dat dálkového průzkumu Země.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022