OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSG
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
email: vladimir.baar@osu.cz
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
email: petr.rumpel@osu.cz
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
email: petr.zufan@osu.cz
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Sekretariát KSG
Kučerová Jiřina
sekretářka KSG
email: jirina.kucerova@osu.cz
telefon: 553 46 2334
732 244 973
Členové katedry
Profesoři
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
činnost: kulturní geografie, historická geografie, Asie, Oceánie, Rusko
email: vladimir.baar@osu.cz
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc.
činnost: percepce geografického prostoru, Severní Amerika, Austrálie
email: tadeusz.siwek@osu.cz
telefon: 553 46 2344
731 444 485
Docenti
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc.
činnost: geografie cestovního ruchu, regionální geografie Česka
email: jan.havrlant@osu.cz
telefon: 553 46 2339
606 785 128
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
činnost: lokální a regionální rozvoj, veřejná správa
email: petr.rumpel@osu.cz
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Odborní asistenti
Baarová Barbara, Mgr.
činnost: didaktika geografie
email: barbara.baarova@osu.cz
telefon: 553 46 2370
775 132 888
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
Erasmus koordinator
činnost: politická geografie, geopolitika, islámský svět
email: tomas.drobik@osu.cz
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, regionální geografie
email: tomas.hoch@osu.cz
telefon: 553 46 2341
775 232 959
Kopeček Vincenc, RNDr., Ph.D.
činnost: politologie, politická geografie, Kavkaz
email: vincenc.kopecek@osu.cz
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Krtička Luděk, Mgr.
činnost: kartografie, GIS
email: ludek.krticka@osu.cz
telefon: 553 46 2341
731 505 314
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
činnost: zahraniční vztahy, Erasmus; politická geografie východní Asie
email: lukas.las@osu.cz
telefon: 553 46 2113
Mácha Přemysl, PhDr., Ph.D.
činnost: etnologie, antropologie, světová náboženství
email: premysl.macha@osu.cz
telefon: 553 46 2348
737 314 312
Novák David Walter, RNDr., Ph.D.
činnost: projektové řízení, environmentální geografie
email: david.novak@osu.cz
telefon: 553 46 2337
732 123 903
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: geografie města, regionální rozvoj
email: ondrej.slach@osu.cz
telefon: 553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr.
činnost: politické vztahy v postsovětském prostoru, primárně na Ukrajině, náboženství v mezinárodních vztazích, americko-ruské vztahy
email: martin.solik@osu.cz
telefon: 553 46 2343
731 688 743
Sopkuliak Andrej, Mgr., PhD.
činnost: geografie cestovního ruchu
email: andrej.sopkuliak@osu.cz
telefon: 553 46 2345
733 787 235
Šumberová Monika, Mgr.
činnost: mezinárodní vztahy a politika, politologie
email: monika.sumberova@osu.cz
telefon: 553 46 1003
553 46 2335
603 579 618
Ženka Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: geografie služeb a průmyslu, statistické metody v sociální geografii
email: jan.zenka@osu.cz
telefon: 553 46 2337
777 930 458
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
činnost: geografie zemědělství, Evropa
email: petr.zufan@osu.cz
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Lektoři
Tenzin Eva, Mgr.
lektor
činnost: angličtina, jižní Asie
email: eva.tenzin@osu.cz
telefon: 553 46 2370
732 815 200
Externisté
Bažanowski René, Mgr.
činnost: angličtina
email: rene.bazanowski@osu.cz
telefon:
Pitucha Michal, Mgr.
činnost: trh nemovitostí
email:
telefon:

Doktorandi

Seznam doktorandů
Anděl Milan, RNDr.email: P13179@student.osu.cz

Artimová Patrícia, Mgr.email: P15154@student.osu.cz

Baarová Barbara, Mgr.email: P14213@student.osu.cz

Bosák Vojtěch, Mgr.email: P16235@student.osu.cz

Čechová Ludmila, Mgr.email: P12168@student.osu.cz

Fiľakovský Ján, Mgr.email: P14191@student.osu.cz

Fric Jan, Mgr.email: P14215@student.osu.cz

Holub Martin, Mgr.email: P14212@student.osu.cz

Jakubek Daniel, Mgr.email: P14195@student.osu.cz

Jíchová Dominika, Mgr.email: P15128@student.osu.cz

Kapalová Adriana, Mgr.email: P15243@student.osu.cz

Kašpar Jakub, Mgr.email: P14220@student.osu.cz

Konczyna Daniel, Ing.email: P16236@student.osu.cz

Král Ondřej, Mgr.email: P13177@student.osu.cz

Križan Ľuboš, Mgr.email: P14192@student.osu.cz

Kubeš František, Mgr.email: P13232@student.osu.cz

Kupský Adam, Mgr.email: P12182@student.osu.cz

Kurfürst Jaroslav, Mgr.email: P11257@student.osu.cz

Merta Tomáš, Mgr.email: P16237@student.osu.cz

Nováček Alexandr, Mgr.email: P16156@student.osu.cz

Pánová Pavla, Mgr.email: P16141@student.osu.cz

Pavlík Adam, Mgr.email: P16157@student.osu.cz

Rája Jan, Mgr.email: P11144@student.osu.cz

Reichová Vendula, Mgr.email: P16158@student.osu.cz

Roubínek Pavel, Mgr.email: P10159@student.osu.cz

Solik Martin, Phdr.email: P13174@student.osu.cz

Štěpáník Stanislav, Mgr.email: P16224@student.osu.cz

Tenzin Eva, Mgr.email: P12181@student.osu.cz

Uchočová Michaela, Mgr.email: P14194@student.osu.cz