Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010, Journal of Number Theory
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Vozňák, Martin Tomeš, Zuzana Václavíková, Michal Halas
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Zhivorad TOMOVSKI, Rudolf Hilfer, H.M. Srivastava
Rok: 2010, INTEGR TRANSF SPEC F
článek v odborném periodiku
 
Taksu Cheon, Ondřej Turek
Rok: 2010, PHYS LETT A
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Communications in Mathematics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
článek v odborném periodiku
 
Pavel Exner, Ondřej Turek
Rok: 2010, J PHYS A-MATH THEOR
článek v odborném periodiku
 
Demeter Krupka, Michal Krupka
Rok: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Georges Grekos, Rita Giuliano-Antonini, Ladislav Mišík
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav Hančl, Robert Tijdeman
Rok: 2010, J NUMBER THEORY
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Mišík, Rita Giuliano-Antonini, Georges Grekos
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Communications in Mathematics
článek v odborném periodiku