Publikační činnost - IS PUBL
Attila Tamás Pethö, Jörg Thuswaldner, Mario Weitzer
Rok: 2019, Integers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Carlos A. Gómez, Florian Luca, Jose L. Orozco
Rok: 2019, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Bir Kafle, Florian Luca, Alain Togbé
Rok: 2019, BOL SOC MAT MEX
článek v odborném periodiku
 
Bir Kafle, Florian Luca, Alain Togbé
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019, G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku
článek v odborném periodiku
 
Lukáš Novotný, Zuzana Václavíková, Ferdinánd Filip, Peter Csiba
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Florian Luca, Jhon J. Bravo, Carlos A. Gomez
článek v odborném periodiku
 
Pavel Exner, Ondřej Turek, Miloš Tater
článek v odborném periodiku
 
Florian Luca, Geremias Polanco, Wadim Zudilin
Rok: 2018, B AUST MATH SOC
článek v odborném periodiku
 
Ahmet M. Guloglu, Florian Luca, Aynur Yalciner
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Florian Luca, Olivier Bordelles, Pieter Moree, Igor E. Shparlinski
Rok: 2018, MATHEMATIKA
článek v odborném periodiku
 
Marilena Mitrouli, Ondřej Turek
článek v odborném periodiku
 
Florian Luca, Attila Berczes, Yuri F. Bilu
Rok: 2018, RAMANUJAN J
článek v odborném periodiku
 
Carlos Alexis Gomez Ruiz, Florian Luca
článek v odborném periodiku
 
Clemens Fuchs, Christoph Hutle, Florian Luca
článek v odborném periodiku
 
Zhivorad TOMOVSKI, Trifce Sandev
Rok: 2018, INT J COMPUT MATH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pasha Zusmanovich, Abdenacer Makhlouf
Rok: 2018, J ALGEBRA
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav Hančl, Ondřej Kolouch, Radhakrishnan Nair
Rok: 2018, ACTA ARITH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Florian Luca, Anitha Srinivasan
Rok: 2018, FIBONACCI QUART
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Attila Tamás Pethö, Jorg Thuswaldner
Rok: 2018, MONATSH MATH
článek v odborném periodiku
 
Florian Luca, Mahadi Ddamulira, Carlos A. Gomez
Rok: 2018, MONATSH MATH
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Florian Luca, Vandita Patel
Rok: 2018, J NUMBER THEORY
článek v odborném periodiku
 
Florian Luca, Alain Togbé, Salah Eddine Rihane, Mohand Ouamar Hernane
Rok: 2018, Hardy-Ramanujan Journal
článek v odborném periodiku
 
Florian Luca, Carlos Alexis Gomez Ruiz
článek v odborném periodiku
 
Stephan Ramon Garcia, Florian Luca
kapitola v odborné knize
 
Florian Luca, Olivier Bordelles, Igor E. Shparlinski
Rok: 2018, J NUMBER THEORY
článek v odborném periodiku