Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2000
působení v zahraničí
 
Rok: 2000
působení v zahraničí
 
Rok: 2000
působení v zahraničí
 
Rok: 2000, Acta Mathematica 4, Nitra
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Mišík, T. Žáčik
Rok: 1999, Comment. Math. Univ. Carolinae 40
článek v odborném periodiku
 
Eva Křivá, Ivan Křivý
Rok: 1999, Acta Fac. Paed. Univ. Ostrav., řada U
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, SOFT COMPUT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Irina Perfilieva, Giovanni Gallo , Michela Spagnuolo, Salvatore Spinello
Rok: 1999, International Journal of Intelligent Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999, Pacific Journal of Mathematics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Kluwer Academic publishers
odborná kniha
 
J. Fulier, János Tóth
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Marek Pomp, Radim Havelek
Rok: 1999, Acta Math. et Inf. Univ. Ostraviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
P. Plevová, J. Starý, Ivan Křivý
Rok: 1999, Medical and Pediatric Oncology
článek v odborném periodiku
 
J. Beka, János Tóth
Rok: 1999, Medacta99 Nitra 1
článek v odborném periodiku
 
Tibor Šalát, S.J. Taylor, János Tóth
Rok: 1999, Real. Anal. Exch. 24(1)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
O. Strauch, János Tóth
Rok: 1998, Acta Arithmetica LXXXVII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Journal on Neural and Mass-parallel comp. and. inf. systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Mišík, T. Žáčik
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Jana Hančlová, Ivan Křivý
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jana Hančlová, Ivan Křivý
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
J. Bukor, János Tóth
Rok: 1998, Acta Mathematica et Informatica Unversitatis Ostraviensis 6
článek v odborném periodiku
 
J. Fulier, János Tóth
Rok: 1998, Acta Mathematica 3, Nitra
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Y. Bugeaud
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
J. Bukor, P. Filakovszky, János Tóth
Rok: 1998, Annales Mathematicae Silesiane 12
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Atti del Seminario Matematico e Fisicodell`Universita di Modena
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Atti Sem. Mat. Fis. Univ. Modena
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Acta Mathematica 3, Nitra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
M. Mačaj, V. Lászlo, Tibor Šalát, János Tóth
Rok: 1998, Mathematica (Cluj) 43(60) no. 2
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
působení v zahraničí
 
Rok: 1998, Čs. čas. fyz.A.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Biocybernetics and Biomedical Engineering
článek v odborném periodiku