Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2003, SOFT COMPUT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003, Automatizace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, An. Univ. Al. I. Cuza, Iasi, Ser. Matematica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Irina Perfilieva, Bernadette Bouchon-Meunier, Laurent Foulloy, Ronald Yager
Rok: 2003, Elsevier
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
M. Mačaj, Ladislav Mišík, Tibor Šalát, Jana Tomanová
Rok: 2003, Acta Math.Univ.Comenianae
článek v odborném periodiku
 
János Tóth, József Bukor
Rok: 2003, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis
článek v odborném periodiku
 
János Tóth, József Bukor
Rok: 2003, JP Journal of Algebra, Number Theory and Appl.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, JP Journal of ALgebra Number Theory and Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Annales Mathematicae Silesianae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Baruch Schneider, Daniel Alpay
Rok: 2003, CR MATH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy, Philippe Lacomme
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Irina Perfilieva, Siegfried Gottwald
Rok: 2003, Int. Journal of General Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Neural Network World
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Saitama J. Math.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Olga Krupková, Alžběta Haková
Rok: 2003, J.Diff. Equations
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Publ.Math. Debrecen
článek v odborném periodiku