Publikační činnost - IS PUBL
János Tóth, József Bukor
Rok: 2003, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis
článek v odborném periodiku
 
János Tóth, József Bukor
Rok: 2003, JP Journal of Algebra, Number Theory and Appl.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, JP Journal of ALgebra Number Theory and Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Annales Mathematicae Silesianae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Baruch Schneider, Daniel Alpay
Rok: 2003, CR MATH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy, Philippe Lacomme
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Irina Perfilieva, Siegfried Gottwald
Rok: 2003, Int. Journal of General Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Neural Network World
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Saitama J. Math.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Olga Krupková, Alžběta Haková
Rok: 2003, J.Diff. Equations
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Publ.Math. Debrecen
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Irina Perfilieva, Vladik Kreinovich
Rok: 2002, International Journal of Intelligent Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav Hančl, M.A. Nyblom
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Josef Tvrdík, Peter Sinčák, Ladislav Mišík, Ján Vaščák, Ivan Křivý, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal
Rok: 2002, IOS Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
János Tóth, O. Strauch
Rok: 2002, Acta Arithmetica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)