Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994, Atti del semin. mat. fis. Modena
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Ch. Baxa
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1994
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1994, Math. Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Abh.Math. Sem. Univ. Hamburg
článek v odborném periodiku
 
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Rok: 1994, Colloq. Math. 67
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Zsilinszky, János Tóth
Rok: 1994, Colloquium Mathematicum
článek v odborném periodiku
 
Tibor Šalát, János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Rok: 1994, Real Anal. Exchange 19 (1)
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Zsilinszky, Tibor Šalát, János Tóth
Rok: 1994, Real Analysis Exchange
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Angeliki Kontolatou, Pavel Drábek, Jaroslav Francu
Rok: 1994, Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku
 
J. Bukor, János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Rok: 1994, Octogon (Brasov) 2
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
působení v zahraničí
 
Rok: 1994
působení v zahraničí
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Public. Math.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1993, Czech.Math
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Math. Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993,
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Z. Jančíková, Milan Raclavský
Rok: 1993,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Polygon, Szeged III (2)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1993,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
působení v zahraničí
 
Jaroslav Hančl, Milan Raclavský
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav Hančl, Milan Raclavský
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Ladislav Zsilinszky, Tibor Šalát, Ján Tóth
Rok: 1993, Real Analysis Exchange
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Jaroslav Kalousek
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993,
odborná kniha
 
Rok: 1993, Matematické obzory 39
článek v odborném periodiku
 
Eva Křivá, Ivan Křivý
Rok: 1993, Acta Fac. Paed. Univ. Ostrav., řada U
článek v odborném periodiku
 
Milan Pasteka, Stefan Porubsky
Rok: 1993, Math. Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Mišík, T. Žáčik
Rok: 1993, Comment Math. Univ. Carolinae 34
článek v odborném periodiku
 
Ivan Křivý, Jiří Weinberger
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Tatra Mountains Math. Publ
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Jaroslav Kalousek
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Ľ. Balázs, János Tóth
Rok: 1993, Matematické obzory 39
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Mathematica Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostrava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Rok: 1992, Serdica, Bulgaricae Publications 18
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Bul. Number Theory
článek v odborném periodiku
 
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Rok: 1992, Acta Mathematica et Informatica 1, Nitra
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Milan Raclavský, Z. Jančíková
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)