Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2004, International Journal of Anticipatory Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Soft Computing
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Mišík, Miloš Ziman
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
János Tóth, Ladislav Mišík, Ferdinand Filip
Rok: 2004, Mathematica Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Robert Tijdeman
Rok: 2004, J. Reine Angew. Math.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Jaroslav Hančl, Robert Tijdeman
Rok: 2004, Publicationes Mathematicae Debrecen
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, International Journal of Intelligent Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Evžen Kindler, Olaf Owe
Rok: 2004, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Miloš Ziman, Ladislav Mišík
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Acta academica karviensia, č. 1, 2004
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Pascal Berruet, Thierry Coudert, Evžen Kindler
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu
 
Jaroslav Hančl, Simona Sobková
Rok: 2003, Tsukuba J. Math
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Mathematica Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Neural Network World
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Vilém Novák, Leszek Rutkowski, Janusz Kacprzyk
Rok: 2003, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Evžen Kindler, Jaroslav Sklenář
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003, Automatizace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Nagoya Math. J
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Journal de Theorie des Nombres de Bordeaux
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, SOFT COMPUT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky