Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
553 46 2281
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.
vedení katedrové knihovny
553 46 2273
553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
553 46 2311
775 160 971
553 46 2316
553 46 2350
553 46 2280
Greplová Petra
sekretářka katedry
553 46 2312
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2317
Kočárková Ivona, RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
553 46 2316
Koch Milan, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Biologie major, Biologie major se zaměřením na vzdělávání a Biologie minor (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro druhý stupeň ZŠ a SŠ (navazující magisterské studium)
553 46 2320
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc.
činnost: pedagogický poradce pro obor Biologie dvouoborová (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro SŠ (navazující magisterské studium)
553 46 2327
 
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
553 46 2259
Stachurová Tereza, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka mezinárodní spolupráce a mobilit (programy Erasmus, VIA aj.)
553 46 2328
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
předseda Oborové rady doktorského studia
553 46 2104
553 46 2383
553 46 2324
596 235 078
553 46 2278
777 935 004
553 46 2310