Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012, Informační bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
software
 
Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Rok: 2012, UKF Nitra
odborná kniha
 
Tomáš Sochor, Jan Sochor
Rok: 2012, AWERProcedia Information Technology and Computer Science
článek v odborném periodiku
 
David Bražina, Jan Valíček, Miluše Kušnerová, Tadeusz HRYNIEWICZ, Marta HARNIČÁROVÁ, Krzysztof ROKOSZ, Milan Držík, Karla Barčová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
software
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, ECON '12
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Grada
odborná kniha
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, IJCSI International Journal of Computer Science Issues
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, International Journal of Computer and Communication Engineering
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, IJCSI International Journal of Computer Science Issues
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
software
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
P. Falt, M. Liberda, V. Šmajstrla, M. Kliment, A. Bartkova, Josef Tvrdík, P. Fojtík, Ondřej Urban
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Lulu.com
odborná kniha
 
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, World Academy of Science, Engineering and Technology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku