Publikační činnost - IS PUBL
V8sledky modelování oízení odb+ru z nádrže pomocí adaptivních modelu s využitím metody klouzav8ch prum+ru
Frantitek Huska
Rok: 1993, VTEI vodohospodáoské technicko-ekonomické informace
článek v odborném periodiku

Základy práce s poeítaeem
Eva Volná
Rok: 1993, Poírodov+decká fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Návod k používání programového produktu SOLO
Z. Škrabková, E. Ettlerová, P. Charamza, K. Chmel, P. Linhartová, M. Pecková, Josef Tvrdík, Karel Zaydlar, J. Zichová , K. Zvára
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Informační a řídící systémy na bázi metod umělé inteligence v nových podmínkách uhelného hornictví
Cyril Klimeš, Hana Srpová
Rok: 1991
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Fibrogenita umělých binárních směsí minerálních prachů a křemene v pokuse na zvířeti
Jaroslava Havránková, Václav Škoda, Josef Tvrdík
Rok: 1990, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Mikropočítačový výukový systém
Jiří Pavlíček, Josef Tvrdík
Rok: 1990, Učební pomůcky, Komenium
článek v odborném periodiku

Transformation based on the list of values in data
Josef Tvrdík, Jiří Pavlíček
Rok: 1990
stať ve sborníku

Znečištění ovzduší SM kraje v létech 1985-88 - analýza údajů hygienické služby
Josef Tvrdík, Libor Janča
Rok: 1990, Ochrana ovzduší
článek v odborném periodiku

Analýza dat v hygienické službě
Josef Tvrdík
Rok: 1989, Československá hygiena
článek v odborném periodiku

Informační systémy v mikrobiologii
Ivo Lochman, Hana Soušková, Ludmila Vrtná
Rok: 1989, Československá hygiena
článek v odborném periodiku

Informační systémy v mikrobiologii
Josef Tvrdík, Ivo Lochman, Hana Soušková, Ludmila Vrtná
Rok: 1989, Československá hygiena
článek v odborném periodiku

Interní informační systém ovzduší - automatické zpracování v krajské hygienické stanici
Josef Tvrdík, Libor Janča
Rok: 1989, Čskoslovenská hygiena
článek v odborném periodiku

Interní informační systém ovzduší - automatizované zpracování v krajské hygienické stanici
Libor Janča
Rok: 1989, Českolslovenská hygiena
článek v odborném periodiku

Interaktivní programy a pravidla dialogu
Josef Tvrdík
Rok: 1988
stať ve sborníku

Program pro analýzu relativního přežití
Josef Tvrdík, Jiří Vaňha
Rok: 1988
stať ve sborníku

Prostředky automatického řízení II A. Počítačové systémy
Cyril Klimeš
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prostředky automatického řízení II B. Mikropočítačové systémy
Cyril Klimeš
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj imunity u dětí s novorozeneckou hyperbilirubinemií
Ivo Lochman, D. Wieczorková, I. Miler, Josef Tvrdík, Alexandra Lochmanová, J. Machálek
Rok: 1987, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Antiimmunoglobulins of rheumatoid factor (RF) type in prediction of melanoma patients
Ivo Lochman, Josef Tvrdík, Alexandra Lochmanová, Ludmila Vrtná
Rok: 1986, Neoplasma
článek v odborném periodiku

Programování bez programátorů
Josef Tvrdík, Karel Metzl
Rok: 1986
stať ve sborníku

Programové zabezpečení ASŘ
Jiří Schindler, Josef Tvrdík, Milena Tvrdíková
Rok: 1986
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Searching Causes in Observational Data by the GUHA method
Josef Tvrdík, V. Príkazský
Rok: 1985
stať ve sborníku

Informační systém mikrobiologické laboratoře KHS
Josef Tvrdík, Ivo Lochman, Ludmila Vrtná, Vilém Holáň
Rok: 1984, Lékař a technika
článek v odborném periodiku

Interaktivní statistický programový systém
Josef Tvrdík, Helena Hájková
Rok: 1984
stať ve sborníku

Asociační procedura metody GUHA
Milan Konečný, Josef Tvrdík
Rok: 1983
stať ve sborníku

Hodnocení laboratorních dat diskriminační analýzou u nemocných s vleklými jaterními onemocněními
V. Blažej, Z. Kubíček, Josef Tvrdík
Rok: 1983, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Jednoduchý model rozptylu exhalací
Josef Tvrdík
Rok: 1981, Ochrana ovzduší
článek v odborném periodiku

Problémy návrhu modulárních programů
Vilém Čimbura, Josef Tvrdík
Rok: 1980
stať ve sborníku

Zdokonalené programovací techniky
Karel Metzl, Josef Tvrdík
Rok: 1979
stať ve sborníku

Dimenzování a optimalizace vodovodních sítí samočinnými počítači
František Budík, Josef Tvrdík, O. Hasík
Rok: 1976, Vodní hospodářství, řada B
článek v odborném periodiku

A Generalization of Kinetic Data on Sulphite Oxidation Systems
Václav Linek, Josef Tvrdík
Rok: 1971, Biotechnology and Bioengineering
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839