Publikační činnost - IS PUBL
Metóda najmenších štvorcov v kontexte geometrie
Alexej Kolcun
Rok: 2008
stať ve sborníku

Model adaptivního webu s využitím časových fuzzy Petriho sítí
Cyril Klimeš
Rok: 2008
stať ve sborníku

Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti
Cyril Klimeš
Rok: 2008
stať ve sborníku

Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti
Cyril Klimeš
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Model vzdělávání modulárních studijních programů v distanční formě studia
Cyril Klimeš
Rok: 2008
stať ve sborníku

Modelování podnikových procesů na bázi hodnotových řetězců (Systém REA)
Pavel Hrubý, František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2008, VŠB Technická univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize

Modelování podnikových procesů na bázi vlastnických vztahů a jejich směny (Systém REA)
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2008, Systémová integrace
článek v odborném periodiku

Modelovanie paralelných procesov v operačných systémoch pomocou Petriho sieti
Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Moodle as a platform for teachers sharing materials, ideas and communication
Zdeňka Telnarová
Rok: 2008, Grafiche Filacorda
kapitola v odborné knize

Návrhové a znalostní vzory
Rostislav Miarka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Neural Networks
Eva Volná
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Neuroevoluce
Eva Volná
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Neuronové sítě 1
Eva Volná
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Neuronové sítě 2
Eva Volná
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

New Trends In Evaluation Of Surfaces Topography Generated by Hydrodynamic Abrasive Dividing
David Bražina, Miluše Kušnerová, Jan Valíček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Object Oriented Approach in Optimization of Fuzzy Transform
František Huňka, Viktor Pavliska
Rok: 2008
stať ve sborníku

Object Oriented Software for Fuzzy Arithmetic
František Huňka
Rok: 2008, International Journal of Computing Anticipatory Systems
článek v odborném periodiku

Od biologického neuronu k Hebbovu učení
Eva Volná
Rok: 2008, Auromatizace
článek v odborném periodiku

Optimization of fuzzy models using evolutionary algorithms
Ivan Křivý
Rok: 2008
stať ve sborníku

Optimization of Fuzzy Models Using Evolutionary Algorithms
Ivan Křivý
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of Fuzzy Models Using Evolutionary Algorithms
Ivan Křivý
Rok: 2008, Aplimat - Journal of Applied Mathematics
článek v odborném periodiku

Parametrické modelovanie kriviek a plôch
Alexej Kolcun
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Píšeme a prezentujeme bakalářské a diplomové práce
Eva Burianová, Vladimíra Sehnalová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Počítačom podporované vyučovanie optimalizačných algoritmov a ich programovanie
Ivan Křivý, Martin Vozar
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Počítačová grafika pro studenty se sluchovým postižením
Zdeňka Telnarová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Počítačové sítě II
Tomáš Sochor
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Possibility Learning Processes Management Model with Aplication of Petris Nets and Fuzzy Logic
Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Rok: 2008
stať ve sborníku

Possibility Learning Processes Management Model with Aplication of Petris Nets and Fuzzy Logic
Cyril Klimeš
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktika databází v Oracle
Zdeňka Telnarová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pro plný život
Zdeňka Telnarová, Zdeňka Telnarová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Pro plný život
Zdeňka Telnarová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Programování v C++
Rostislav Fojtík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Quality in Part-time and Combined Forms Within the Sphere of Applied Informatics
Cyril Klimeš
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quality in Part-time and Combined Forms Within the Sphere of Applied Informatics
Cyril Klimeš
Rok: 2008
stať ve sborníku

Rational Team Concert (JAZZ) - hands-on lab
Jaroslav Procházka
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

REA Framework for Business Process Modeling
František Huňka
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze knihy Josef Hynek: Genetické algoritmy a genetické programování
Josef Tvrdík, Josef Hynek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

RESOLUTION REASONING IN FUZZY PREDICATE LOGIC
Hashim Habiballa
Rok: 2008, KYBERNETIKA
článek v odborném periodiku

Resolution strategies in fuzzy description logic
Hashim Habiballa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Řešené příklady k předmětu Algoritmy a datové struktury 2
Eliška Treterová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řešené příklady k ředmětu Algoritmy a datové struktury 1
Eliška Treterová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Samoorganizace v umělé inteligenci
Martin Kotyrba, Eva Volná
Rok: 2008, -
článek v odborném periodiku

Simulace a matematika
Evžen Kindler
Rok: 2008
stať ve sborníku

Simulation Aided Anticipation of Intelligent Systems Behavior
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Cyril Klimeš
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulation of in-Patient Mobility in Hospitals
Ivan Křivý
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulation of in-Patient Mobility in Hospitals
Ivan Křivý
Rok: 2008
stať ve sborníku

Simulation of Intelligent Systems - Block Structure Revisited
Evžen Kindler, Ivan Křivý
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulation of Intelligent Transport Tools in Container Yards
Evžen Kindler
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulation of Intelligent Transport Tools in Container Yards
Evžen Kindler
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta informatiky a informačních technologií
Petr Šaloun
Rok: 2008
působení v zahraničí


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839