Publikační činnost - IS PUBL
S-plus v analýze znečištění životního prostředí
Josef Tvrdík
Rok: 1997
stať ve sborníku

Stata a NCSS z pohledu uživatele
Josef Tvrdík
Rok: 1997, Informační Bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

The centre of teachers in service education at university of Ostrava
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The development of the Creativity of Students in Creation of the Multimedia Learning Projects in Physics
Miroslav Liška, Erika Mechlová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The forms of further teachers education at University of Ostrava in the czech republic
Eva Burianová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Utilising Information Technology at Primary and Secondary School
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

A Genetic Type Algorithm for Optimization
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1996
stať ve sborníku

Assignment Feedforward Architecture of the Neural Network
Eva Volná
Rok: 1996
stať ve sborníku

Deciding finiteness of Petri nets up to bisimulation
Petr Jančar, Javier Esparza
Rok: 1996
stať ve sborníku

Evoluční algoritmy: aplikace v nelineární regresi
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1996
stať ve sborníku

Exploratory Survival Analysis of Tumor Register Data
Josef Tvrdík
Rok: 1996
stať ve sborníku

Forgetting automata and context/free languages
Petr Jančar, František Mráz, Martin Plátek
Rok: 1996, Acta Informatica
článek v odborném periodiku

Genetic Algorithm Design of Neural Net
Eva Volná
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stochastic Algorithms in Estimating Regression Models
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zkušenosti z praktické aplikace objektového přístupu
František Huňka
Rok: 1996
stať ve sborníku

A concise proof of Commoners theorem
Petr Jančar
Rok: 1995, Petri nets Newsletter
článek v odborném periodiku

All action -based behavioural equivalences are undecidable for labelled Petri nets
Petr Jančar
Rok: 1995, Bull. of EATCS
článek v odborném periodiku

Experiences with MS-WORD at the University of Ostrava
Eva Volná
Rok: 1995
stať ve sborníku

Genetic Synthesis of Neural Network Architecture
Eva Volná
Rok: 1995
stať ve sborníku

Lidský faktor v aplikacích statistiky
Josef Tvrdík
Rok: 1995
stať ve sborníku

Stanoveni topologie neuronove site pomoci genetickych algoritmu
Eva Volná
Rok: 1995
stať ve sborníku

Stochastic Algorithms in Estimating Regression Parameters
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1995
stať ve sborníku

The Controlled Random Search Algorithm for Optimizing Regression Models
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Rok: 1995, Comp. Statist. & Data Analysis
článek v odborném periodiku

Undecidability of Bisimilarity for Petri Nets and Related Problems
Petr Jančar
Rok: 1995, Theoretical Computer Science
článek v odborném periodiku

Using Booch Method in Object Oriented Approach
František Huňka
Rok: 1995
stať ve sborníku

Distance Education on University of Ostrava
Eva Volná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Forgetting automata and context-free languages
Petr Jančar, František Mráz, Martin Plátek
Rok: 1994, Acta Informatica
článek v odborném periodiku

Modelování řízení rozvodových systémů
František Huňka
Rok: 1994
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Multicriterial optimization of regression models
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Rok: 1994
stať ve sborníku

Odhad regresních parametrů metodou řízeného náhodného výběru
Josef Tvrdík
Rok: 1994
stať ve sborníku

Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák, Jaroslava Havránková, L. Eisler, Josef Tvrdík
Rok: 1994, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Postup při objektově orientovaném návrhu ve Smalltalku
František Huňka
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rozpoznávání pomocí perceptronu
Eva Volná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Undecidability of Bisimilarity for Petri Nets and Related Problems
Petr Jančar
Rok: 1994, Theoretical Computer Science
článek v odborném periodiku

Výuka základu práce s poeítaeem na Ostravské univerziti
Eva Volná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Základy objektově orientovaného programování - Smalltalk/V
František Huňka
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

A taxonomy of forgetting automata
Petr Jančar, František Mráz, Martin Plátek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Bisimilarity on Infinite-State Systems
Petr Jančar
Rok: 1993
stať ve sborníku

Completeness Results for Single Path Petri Nets
Petr Jančar, Rod Howell, Louis Rosier
Rok: 1993, Information and Computation
článek v odborném periodiku

Human Factors and the Design of Interactive Applications
Milena Tvrdíková, Josef Tvrdík
Rok: 1993
stať ve sborníku

Modelování řízení rozvodných systémů
František Huňka
Rok: 1993
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Modelování řízení rozvodných systému, /kandidátská disertaení práce /
František Huňka
Rok: 1993, Fakulta řízení VŠDS Žilina
odborná kniha

Modelování řízení rozvodových systémů
František Huňka
Rok: 1993
stať ve sborníku

Nondeterministic forgetting automata are less powerful than DLBAs
Petr Jančar
Rok: 1993, Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis 1
článek v odborném periodiku

Řešené příklady v Pascalu
Petr Jančar, Josef Tvrdík
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stanovení imisní zátěže lokalit Ostrava a Krmelín metodami faktorové a shlukové anal8zy
Miroslav Liška, Jiří Zvolský
Rok: 1993
stať ve sborníku

Tvod do databázové technologie
Alena Lukasová
Rok: 1993, Ostravská univerzita Poírodov+decká fakulta
odborná kniha

Úvod do databázové technologie
Alena Lukasová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka OOP na Ostravské univerzitě
František Huňka
Rok: 1993
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839