Publikační činnost - IS PUBL
Distribuovaný vývoj objektových databázových aplikací CASE nástrojem QI Builder
Cyril Klimeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Efficiency of application concept in education of theoretical computer science
Hashim Habiballa
Rok: 2003
stať ve sborníku

eLearning
Zdeňka Telnarová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Emergence of modularity in evolved neural networks
Eva Volná
Rok: 2003, Neural Network World
článek v odborném periodiku

Experimentální výuka teoretické informatiky s využitím aplikačního pojetí
Hashim Habiballa
Rok: 2003
stať ve sborníku

Formální logika v umělé inteligenci
Alena Lukasová
Rok: 2003, Computer Press
odborná kniha

Grafické platformy
David Bražina
Rok: 2003
stať ve sborníku

Graficky orientované informační systémy
David Bražina
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hardware počítačů
Rostislav Fojtík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Informační systém vysoké školy jako součást projektu virtuální univerzity
Cyril Klimeš, Petr Suchánek
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Is it Possible to Introduce Order among Nesting Simulation Models?
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku

Komplexní analýza IT Severomoravské energetiky a.s., Ostrava
Cyril Klimeš
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Komunikační protokoly počítačových sítí
Tomáš Sochor
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Logické obvody a systémy elektronických počítačů
Cyril Klimeš
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Matematický a výukový software
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modelování průmyslových sběrnic v distribuovaných systémech řízení
Cyril Klimeš, Jiří Kotzian
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modelování znalostí
Zdeňka Telnarová
Rok: 2003
stať ve sborníku

MODULARITA NEURONOVÝCH SÍTÍ
Eva Volná
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Motivy studentů pro výběr distanční e-learningové formy studia aplikované informatiky
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Rok: 2003
stať ve sborníku

Návrh a vývoj algoritmů
Eliška Treterová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Návrh databází
Zdeňka Telnarová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O kauzálních vztazích a analýze dat
Josef Tvrdík
Rok: 2003, Statistika
článek v odborném periodiku

Object Oriented Approach in Cluster Analysis
František Huňka
Rok: 2003, Acta Electronica et Informatica
článek v odborném periodiku

Object-Oriented System Analysis of Anticipatory Systems in Weak Sense
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku

On the Way to Simulate the Computerized Technical Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku

Operační systémy 1a
Cyril Klimeš
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Operační systémy 1b
Cyril Klimeš
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Perceptual Differences Regarding Health and Environmental Problems and their Remedies in two States of the Former Czechoslovakia
Hana Šlachtová, M. Avdičová, Josef Tvrdík, T. Fletcher, A. Dusseldorp
Rok: 2003, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Počítačové sítě 1
Cyril Klimeš, Tomáš Sochor
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poznámky k článku Výpočetní statistika 2003
Josef Tvrdík
Rok: 2003, Statistika
článek v odborném periodiku

PROGRAMÁTORSKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY VE VÝUCE TEORETICKÉ INFORMATIKY (rigorózní práce)
Hashim Habiballa
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Programovací nástroj Pascal
Eliška Treterová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Programování pro internet
David Bražina
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Programování v jazyce C
Rostislav Fojtík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projekt FRVŠ 468/2002: Výuka paralelních algoritmů na bázi OpenMP
Tomáš Sochor, Ondřej Jakl
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projektování informačních systémů 1
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

PROLOG (distanční studijní opora)
Hashim Habiballa
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reflective Simulation of Production/Logistic Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku

Regulární a bezkontextové jazyky I.
Hashim Habiballa
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Resampling structured grids into regular ones
Alexej Kolcun, Leonid Dimitrov, Miloš Šrámek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulace a modelování 1
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Simulace jako nástroj skepse a proti skepsi
Evžen Kindler, Ivan Křivý
Rok: 2003
stať ve sborníku

Simulation of FSM Including Automated Guided Vehicle
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy, Philippe Lacomme
Rok: 2003
stať ve sborníku

Simulation of Simulating Computerized Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku

Simulation of Simulating Computerized Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý
Rok: 2003
stať ve sborníku

Software for production online courses
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Rok: 2003
stať ve sborníku

Specific issues of computer science in secondary education
Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Studie informačního systému bytového hospodářství města Ostravy
Cyril Klimeš
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Synchronization Abstractions in the Beta Programming Language and their Use for Simulation Framework
František Huňka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Systematics of Nested Simulation
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839