Publikační činnost - IS PUBL
Použití lineární regrese pro odhad parametrů lineárního dynamického modelu
David SIKORA
Rok: 2009
stať ve sborníku

Principles of CG -- Curriculum and Feedback
Alexej Kolcun
Rok: 2009
stať ve sborníku

Process and Value Chain Oriented Modeling: Combining both Perspectives into One
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2009
stať ve sborníku

Programming languages as tools for structured description and simulation of information systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Cyril Klimeš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Programování na základních a středních školách
Rostislav Fojtík, Dita Jirásková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Project education with WebQuest
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Reasoning in Software Support and Maintenance
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Reflective Simulation Models and Their Use in Decision Making
Ivan Křivý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Regulace s fuzzy regulátory
Martin KOTYRBA
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regulace s fuzzy regulátory
Martin KOTYRBA, Martin Žáček
Rok: 2009
stať ve sborníku

Reprezentace univerzálně kvantifikovaných rolí v deskripční logice
Marek Vajgl
Rok: 2009
stať ve sborníku

Riziky řízený vývoj software
Jaroslav Procházka
Rok: 2009, Systémová integrace
článek v odborném periodiku

Self-adaptive Variants of Differential Evolution with Exponential Crossover
Josef Tvrdík
Rok: 2009, Analele Universitatii de Vest, Timisoara.Seria Matematica-Informatica.
článek v odborném periodiku

Sémantické sdružování znalostí fuzzy expertního systému pro regulaci výšky hladiny v nádrži
Martin Žáček, Martin KOTYRBA
Rok: 2009
stať ve sborníku

Shading of Bezier Patches
Alexej Kolcun, Jan BOCEK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Simulation of Embedded Applications Implemented in Embedded Process Functional Language
Marek Běhálek, Petr Šaloun
Rok: 2009
stať ve sborníku

Soft Computing, ISSN 1432-7643
Josef Tvrdík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Soft Computing 2, ISSN 1432-7643
Josef Tvrdík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Some Ontological Issues of the REA Framework in Relation to Enterprise Business Process
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2009, Journal of Applied Economic Sciences
článek v odborném periodiku

Stereoscopic and Auto-Multiscopic projection
Tomáš KOMENDA, David Bražina
Rok: 2009
stať ve sborníku

Student research competition, Czech ACM a Slovakia ACM SRC 2009
Petr Šaloun, Mária Bieliková, Božena Mannová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

System for time series prediction
Hashim Habiballa, Viktor Pavliska
Rok: 2009, Aplimat - Journal of applied mathematics
článek v odborném periodiku

Teaching of programming at secondary schools
Rostislav Fojtík, Michaela Drozdová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Testování a e-learning
Rostislav Fojtík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Tři přístupy k tvorbě formálních ontologií
Rostislav Miarka, Alena Lukasová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Tvorba software pro aktívní stereoskopickou projekci
Tomáš KOMENDA, David Bražina
Rok: 2009
stať ve sborníku

Tvorba software pro uživatele se specifickými poruchami
Rostislav Fojtík, Veronika Fojtíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Rok: 2009
působení v zahraničí

Using IBM Jazz in Support of an Agile Way of Software Development
Jaroslav Procházka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Using of information and communication technology for communication with children with specific disorder
Rostislav Fojtík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Using the REA Framework for Enterprise Planning Model
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2009
stať ve sborníku

Víceúrovňový přístup k modelování podnikových procesů na bázi hodnotových řetězců
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2009, Acta academica karviniensia
článek v odborném periodiku

Vícevrstvá neuronová síť jako univerzální aproximátor
Eva Volná
Rok: 2009, -
článek v odborném periodiku

Vytváření prognóz pomocí lineárního regresního modelu a Boxovy-Jenkinsovy metodologie
David SIKORA
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2009, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Využití mobilních počítačových prostředků ve výuce
Rostislav Fojtík
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj ontologií z hlediska matematických prostředků reprezentace
Rostislav Miarka, Alena Lukasová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Web 2.0 a lokální sémantické weby
Rostislav Miarka, Martin Žáček
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zpráva ze semináře Optimalizace procesů vývoje software pomocí Teorie omezení (ToC) a Lean Development
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

A Semi-Dedicable Semantic Tableau Proof System in a Description Logic DL1
Marek Vajgl, Alena Lukasová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover
Josef Tvrdík
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover
Josef Tvrdík
Rok: 2008
stať ve sborníku

Adaptive ontology-based navigation
Petr Šaloun, Zdeněk Velart
Rok: 2008
stať ve sborníku

Adaptivní (personalizované) webové systémy - úvod do problematiky
Cyril Klimeš, Petr Šamánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi
Josef Tvrdík
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advanced data organization on Java powered mobile devices
Tomáš Tureček, Petr Šaloun
Rok: 2008
stať ve sborníku

Agile adoption problems (in Czech)
Jaroslav Procházka
Rok: 2008, Systémová integrace
článek v odborném periodiku

Analýza dat, 2. upravené vydání
Josef Tvrdík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza obsahu kurzu, návrh navigace vytvořené z textu při použití pojmů ontologie
Zdeněk Velart, Petr Šaloun
Rok: 2008
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839