Publikační činnost - IS PUBL
FUZZY PREDICATE LOGIC AND RESOLUTION THEOREM PROVING
Hashim Habiballa
Rok: 2006
stať ve sborníku

Graficky orientované informační systémy 2
David Bražina
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

IBM Workpalce Collaborative Learning Authoring Tool and didactic tests
Rostislav Fojtík
Rok: 2006
stať ve sborníku

ICT a změna výuky jako motivační prvek
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Cyril Klimeš
Rok: 2006
stať ve sborníku

Interaktivní tabule ve výuce
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2006
stať ve sborníku

INTERDISCIPLINARITY IN TEACHING NUMERICAL ANALYSIS
Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Konference o simulaci systémů v Bonnu
Evžen Kindler
Rok: 2006, AUTOMA
článek v odborném periodiku

Konfigurovatelná migrujicí architektura v heterogenních distribuovaných systémech
Cyril Klimeš, Roman Gužík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Length, Area and Volume Computation in Homogeneous Coordinates
Václav Skala
Rok: 2006, International Journal of Image and Graphics
článek v odborném periodiku

Logistický model populační dynamiky jednosložkového diskrétního anticipujícího systému
Ivan Křivý
Rok: 2006
stať ve sborníku

Making BETA to System Simulation
František Huňka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Making BETA to System Simulation
František Huňka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P
Hashim Habiballa
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Mobilní technologie jako pomocník při organizaci a správě projektů
Rostislav Fojtík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Model of the decision support system under condition of non determination
Cyril Klimeš
Rok: 2006, Acta Electrotechnica et Informatica
článek v odborném periodiku

Modelování a simulace procesů s využitím FPN
Jaroslav Knybel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modelování a simulace vzdělávacích procesů pomocí FPN
Cyril Klimeš, Jaroslav Knybel
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modelovanie pedagogických procesov vysokej školy pomocou Petriho sietí
Cyril Klimeš
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modelovanie pedagogických procesov vysokej školy pomocou Petriho sietí
Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Rok: 2006, Technologia vzdelávania - Učitel
článek v odborném periodiku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času
Rostislav Fojtík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času
Rostislav Fojtík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nebojte se tabulek a výpočtů v MS EXCEL
Eliška Treterová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Neklauzulární rezoluce v deskripční logice (rigorózní práce).
Hashim Habiballa
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Neuroevolution
Eva Volná
Rok: 2006
stať ve sborníku

New approaches in software development
Cyril Klimeš, Jaroslav Procházka
Rok: 2006, Acta Electrotechnica et Informatica
článek v odborném periodiku

Non-clausal Resolution Theorem Proving for Fuzzy Description Logic
Hashim Habiballa
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nové přístupy implementace rozšíření a změny existujícího software
Jaroslav Procházka
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nové přístupy implementace rozšíření a změny existujícího software
Cyril Klimeš, Jaroslav Procházka
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Numerical Methods in Computer Science Education
Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Object-oriented simulation of simulating anticipatory systems
Evžen Kindler
Rok: 2006
stať ve sborníku

Odhady nákladů workflow projektu metodou FP
František Huňka, Jana Sedláčková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ohodnocení taxonomických znalostí v Topic Maps
Marek Vajgl
Rok: 2006
stať ve sborníku

Parallelization of Process Functional Language
Marek Běhálek, Petr Šaloun
Rok: 2006
stať ve sborníku

PNML and FUZZY PETRI NETS
Jaroslav Knybel
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PNML and FUZZY PETRI NETS
Jaroslav Knybel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Počítačová grafika pro učitele informatiky
Ivan Křivý
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Počítačové sítě 2
Tomáš Sochor
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Počítačové sítě 2B. IP protokol verze 6
Tomáš Sochor
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pokročilé techniky MS Wordu
Eva Burianová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Possibilities of potal technology in academic envionment
Jaroslav Knybel, Jiří Šimonek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Použití metody funkčních bodů v oblasti workflow procesů
František Huňka, Jaroslav Ráček, Jana Sedláčková, Jan Ministr
Rok: 2006
stať ve sborníku

Praktická cvičení algoritmů (distanční studijní opora)
Hashim Habiballa
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktické zkušenosti s nasazením LMS systémů ve výuce počítačových sítí
Tomáš Sochor
Rok: 2006
stať ve sborníku

Problematika didaktických testů v e-learningu
Rostislav Fojtík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Problematika didaktických testů v e-learningu
Rostislav Fojtík
Rok: 2006, Technológia vzdelávania
článek v odborném periodiku

Problematika výuky objektově orientovaného programování
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Rok: 2006
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839