Publikační činnost - IS PUBL
Neural structure as a modular developmental system
Eva Volná, Peter Sinčák, Ján Vaščák, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal
Rok: 2002, IOS Press
kapitola v odborné knize

Nonconformity problem in 3D Grid Decompositions
Alexej Kolcun
Rok: 2002
stať ve sborníku

Object Oriented Modeling in Cluster Analysis
František Huňka
Rok: 2002, Proceedings of 28th ASU Conference. The Simulation Languages
článek v odborném periodiku

Objektivní příčiny nespokojenosti v divadelních souborech
Josef Tvrdík
Rok: 2002, Informační Bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

Objektově orientované modelování v manažerském rozhodování
František Huňka
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Parallel Random Rank Roam Method in MATLAB
Dana Majerová, Ivan Křivý, Jaromír Kukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Počítačové sítě
Cyril Klimeš
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Počítačové systémy, periférie, operační systémy
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Porovnání heuristik v algoritmech globální optimalizace
Josef Tvrdík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Principy operačních systémů
Cyril Klimeš
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Profil budoucího absolventa oboru informatika
Cyril Klimeš
Rok: 2002
stať ve sborníku

Prvky elektronických počítačů
Cyril Klimeš
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

První elastický informační systém:QI
Cyril Klimeš
Rok: 2002
stať ve sborníku

První elastický informační systém:QI
Cyril Klimeš
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Architektura počítačů
Rostislav Fojtík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C
Rostislav Fojtík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C++
Rostislav Fojtík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Reflective Simulation of Logistic and Production Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2002
stať ve sborníku

Software for Simulation of Anticipatory Production Systems
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy
Rok: 2002, International Journal fo Anticipatory Systems
článek v odborném periodiku

Software pro tvorbu on-line kurzů
Rostislav Fojtík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Some Experience with Converting Epidemics Model into CIM Implementation
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2002
stať ve sborníku

Spolupráce při tvorbě elektronických výukových materiálů
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Rok: 2002
stať ve sborníku

Systémová dynamika a její modelování
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Systémová dynamika a systémové myšlení ve výuce
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

TEORETICKÁ INFORMATIKA NA POMEZÍ SEKUNDÁRNÍHO A TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Hashim Habiballa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Teoretická informatika ve vztahu k programátorským technikám
Hashim Habiballa
Rok: 2002
stať ve sborníku

The Development of E-learning at The University of Ostrava
Rostislav Fojtík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Towards Automatic Generating of Reflective Simulation Models
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2002
stať ve sborníku

Využití ICT ve výuce počítačových sítí
Tomáš Sochor
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vztah studentů informatiky k teoretickým disciplínám
Hashim Habiballa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Základy matematické statistiky
Josef Tvrdík
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza a návrh systému základních funkcí informačního systému ODS – Dopravních staveb Ostrava a.s
Cyril Klimeš
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Databázové systémy a jejich využití v IS
Zdeňka Telnarová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Deductive Databases as Concrete Case of Derived Concepts in Data Modelling
Zdeňka Telnarová, Jindřich Kaluža
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dištančné vzdielávanie a E-learning v priprave študentov informatických odborov
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni, Jozef Polák
Rok: 2001, Technológia vzdielávania
článek v odborném periodiku

Evolutionary Algorithm with Competing Heuristics
Josef Tvrdík, Ivan Křivý, Ladislav Mišík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Excel ve výuce statistiky
Josef Tvrdík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Generalized Random Rank Roam Method
Jaromír Kukal, Ivan Křivý
Rok: 2001
stať ve sborníku

Internet v pojišťovnictví
Tomáš Sochor
Rok: 2001
stať ve sborníku

Komunikační a technické prostředky počítačových sítí
Cyril Klimeš
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lotus LearningSpace jako prostředí pro distanční výuku
Rostislav Fojtík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Making QNOP for Reflective Simulation
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2001
stať ve sborníku

MATLAB Realization of Parallel Random Rank Roam Method
Jaromír Kukal, Ivan Křivý, Dana Majerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Metodická doporučení k integraci deduktivních pravidel do analýzy a návrhu informačního systému s databází
Zdeňka Telnarová
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Modelování a simulace
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modelování vývoje regionálních trhů práce
Jana Hančlová, Ivan Křivý, Jaromír Gottvald, Milan Šimek, Josef Tvrdík, Lubor Tvrdý
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Možnosti e-learningu v dalším vzdělávání učitelů informatiky
Rostislav Fojtík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Netušený objev ze statistické analýzy historie Robustů
Josef Tvrdík
Rok: 2001, Informační Bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

Object-oriented Perspective in Clustering
František Huňka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Odvozené databázové koncepty a možnosti jejich odvození deduktivními pravidly
Zdeňka Telnarová
Rok: 2001
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839