Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Zdeněk Ďuriš, Milan Koch
Rok: 2010, Brill Academic Pub
kapitola v odborné knize
 
Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Kateřina Kuřavová, Lenka Bradová, Petr Kočárek
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Pavel Drozd, Vojtěch Novotný
Rok: 2010
software
 
Jiří Šajer, Hana Sezimová
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Petr Kočárek, Michaela Blahutová, Aleš Dolný, Oldřiška Fruhbauerová, Emanuel Grepl, Aleš Knápek, Petr Kočárek, Radka Krysová, Jiří KUPKA, Tomáš Kuras, Zdeněk Majkus, Dalibor Matýsek, Ivo Otáhal, Tomáš Pánek, Marie Sedláčková, Jan Sitek, Jiří Stanovský
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Martin Waldhauser, Michal Mikát, Aleš Dolný
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Rok: 2010, Čas. Slez. Muz. Opava
článek v odborném periodiku
 
Petr Pečinka, Hana Pivoňková, P. Šebest, Olga Tichá, Kateřina Němcová, Marie Brázdová, Eva Brázdová-Jagelská, Václav Brázda, Miroslav Fojta
Rok: 2010, BIOCHEM BIOPH RES CO
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Michaela Petříková, Filip Harabiš
Rok: 2010, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku
 
Robert Tropek, Tomáš Kadlec, Petra Karešová, Lukáš Spitzer, Petr Kočárek, Igor Malenovský, Petr Baňař, Ivan H. Tuf, Martin Hejda, Martin Konvička
Rok: 2010, J APPL ECOL
článek v odborném periodiku
 
Waclaw Tworzydlo, Petr Kočárek, Szczepan M. Bilinski
Rok: 2010, Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, J INSECT BEHAV
článek v odborném periodiku
 
Sylwia Wierzcholska, Marek Halama, Eugeniusz Panek, Vítězslav Plášek, Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak
Rok: 2010, Stowarzyszenie Czlowiek i przyroda
odborná kniha
 
Blanka Krejčí, Vladimíra Volná, Hana Sezimová
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
I. BESEDA, M. SCHWARZ, J. SOKOL, Ján Gáper, K. CEJPEK, J. BLAHO, P. Bitušík, J. LADOMERSKÝ, O. KONTRIŠOVÁ, K. KOČÍK
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová, Jana Vašíčková, Zuzana Rybková
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Petra Hlavatá, Šárka Cimalová, Petra Foltynová, Andrea Kučová, Anna Pfeiferová, Vítězslav Plášek, Tomáš Tureček
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Dolný, Michaela Blahutová, Aleš Dolný, Oldřiška Fruhbauerová, Emanuel Grepl, Aleš Knápek, Petr Kočárek, Radka Krysová, Jiří KUPKA, Tomáš Kuras, Zdeněk Majkus, Dalibor Matýsek, Ivo Otáhal, Tomáš Pánek, Marie Sedláčková, Jan Sitek, Jiří Stanovský
Rok: 2010, Muzeum Novojičínska
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Aleš Dolný, Filip Harabiš, Filip Harabiš
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Světlana Gáperová, J. Baranová, Ján Gáper, V. Valenčáková
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Karel Janko, Jan Eisner, Jan Kotusz, Pavel Drozd
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, TROP ZOOL
článek v odborném periodiku
 
Henry Disney, Jan Ševčík
Rok: 2009, Entomologist's Monthly Magazine
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Petr Praus, Zuzana Pavlíčková, M. Turicová
Rok: 2009, APPL CLAY SCI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Pavel Drozd, Robert Vlk
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Pavel Drozd, Robert Vlk
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, J. Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku
 
Šárka Cimalová, Zdenka Lososová
Rok: 2009, PLANT ECOLOGY
článek v odborném periodiku
 
Vladimir Blagoderov, Heikki Hippa, Jan Ševčík
Rok: 2009, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Pavel Marhoul, Robert Vlk
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Pavel Marhoul, Robert Vlk
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Čeněk Novotný, Martina Plačková, S. Montalvao, O. Benada, O. Kofroňová, Kateřina Malachová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Čeněk Novotný, Martina Plačková, S. Montalvao, O. Benada, O. Kofroňová, Kateřina Malachová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
F. Hindák, R. Šoltés, Ján Gáper, Světlana Gáperová, Z. Kyselová, A. Hindáková
Rok: 2009, Neuveden
odborná kniha