Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011, Akademické nakladatelství CERM
odborná kniha
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Ivan Novotný, Svatava Kubešová, Anna Doskočilová, Zbyněk Hradílek, Štěpán Koval, Ivana Marková, Zdeněk Musil, Vítězslav Plášek, Daniela Uhereková Šmelková, Eliška Vicherová, Magda Zmrhalová
Rok: 2011, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Lusk , Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2011, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII)
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, László Papp
Rok: 2011, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki
Rok: 2011, J BRYOL
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki
Rok: 2011, J BRYOL
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, Dimitar Bechev, Heikki Hippa
Rok: 2011, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek
Rok: 2011, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki, Ivana Marková, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2011, ACTA SOC BOT POL
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Ivana Marková
Rok: 2011, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Fuad Al-Horani
Rok: 2011, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Vítězslav Plášek, Petr Vlk, Dalibor Lička, Grzegorz Kusza
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Jakub Sawicki, Vítězslav Plášek, Monika Szczecińska
Rok: 2011, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Ondřej Sabol, Jiří Vávra
Rok: 2011, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku
 
Michaela Boháčová, Ján Gáper
Rok: 2011, Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie.
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2011, Bull.Lampetra, ZO ČSOP Vlašim
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2011, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku
 
Georgia Vlahou, Marek Eliáš, Jürgen-Christoph von Kleist-Retzow, Rudolf J. Wiesner, Francisco Rivero
Rok: 2011, EUR J CELL BIOL
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Petr Jan Juračka, Adam Petrusek, Floyd Sandford
Rok: 2011, Plos One
článek v odborném periodiku
 
Olavi Kurina, Jan Ševčík
Rok: 2011, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace
 
Petr Hesoun, Robert Tropek, Aleš Dolný, Jiří Řehounek
Rok: 2011, Entomologický ústav AVČR, v.v.i.; Calla
kapitola v odborné knize
 
Hana Sezimová, Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Hana Sezimová, Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Bohumír Lojkásek, Monika Klimentová, Stanislav Lusk, Ivana Myšková
Rok: 2011, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku
 
Světlana Gáperová, Ján Gáper
Rok: 2011, Mykologické listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová, David Hlisnikovský, Zdenka Prymusová
Rok: 2011, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Lusk, Věra Lusková, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lenka Fremrová, Petr Kaňkovský, Dana Lidlova, Jan SOKOL
Rok: 2011
poskytovatelem realizované výsledky
 
Pavel Drozd, Vojtěch Novotný
Rok: 2010
software
 
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2010, Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Akademické nakladatelství CERM
odborná kniha
 
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Michal Ryšán, Petr Kočárek
Rok: 2010, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Jakub Sawicki, Monika Szczecińska, Vítězslav Plášek
Rok: 2010, ACTA SOC BOT POL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku