Publikační činnost - IS PUBL
Ján Gáper, M. Šurjanska
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Ján Gáper, K. Molnárová
Rok: 2000, Technická univerzita Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Kateřina Volná, Milan Veselý
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Svatava Kubicová, Sabina Škardová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Kateřina Malachová, Helena Marková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2000, WWF Deutschland-Auen-Institut
odborná kniha
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Alena Kočárková
Rok: 2000, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2000
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2000, Articulata
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Stanislav Forman, Kateřina Malachová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000, Parki nar. Rez. przyr., Bialowieza
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Iva Němečková
Rok: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Zdeněk Ďuriš, Wojciech Jurasz, Markéta Kubláková, Daniel Vařecha
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Šárka Bartošová, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Bulletin VÚRH Vodňany
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Iva Němečková, Jaroslav Holuša
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Pavel Bezděčka, Petr Kočárek, Jiří Šuhaj
Rok: 2000, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Karel Halačka
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2000, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Lubomír Hanel, Josef Hlásek, Jan Cempírek, Mieczyslaw Ciesla, Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Antonio Galvagni
Rok: 2000, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2000, Technická univerzita Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Josef Duda
Rok: 2000, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák
Rok: 2000, Crayfish News
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, R. Gális
Rok: 2000, Parey Buchverlag Berlin
kapitola v odborné knize
 
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd
Rok: 2000, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
článek v odborném periodiku
 
Lubomír Dobiáš, M. Černá, J. Topinka, Kateřina Malachová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Z. Perháčová, Ján Gáper
Rok: 2000
stať ve sborníku