Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2003, Kluwer Academic Publishers
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Josef Šedivý, Jan Ševčík
Rok: 2003, Studia Dipterologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
K. Helming, Zbyněk Ulčák, H. Wiggering
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003, Biologie, Chemie, Zeměpis
článek v odborném periodiku
 
Jiří Stanovský, Magdalena Roháčová, Petr Kočárek, Ondřej Sabol
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rostislav Svoboda, Kateřina Malachová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Kučera, J., Müller, F., Buryová, B., Voříšková, L., Hradílek, Z., Plášek, V., Zmrhalová, M., Staniaszek, M., Wierzcholska, S., Košnar, J. & Novotný, I. (2003): Mechorosty zaznamenané během 10. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Krásné Lípě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
František Jelen, René Kizek, Petr Pečinka, Emil Paleček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Ján Gáper, I. Pišút
Rok: 2003, Univerzita Mateja Bela
odborná kniha
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, László Papp
Rok: 2003, Folia entomologica hungarica
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Zuzana Norková
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Aleš Dolný, Tomáš Blaškovič, J. Šíbl, Eva Bulánková, Pavel Matějka
Rok: 2003, Opuscula Zoologica Flumensia
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Policar, Jan Kantorek
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jan Kantorek, Jaromír Hajer
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Altanzaya Yansanjav, Kateřina Malachová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Strouhal, Kateřina Malachová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martina Lubojacká, Pavel Drozd
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Adam Stebel, Henryk Klama, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2003, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2003, Bulletin Lampetra V, 2003
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Miroslav Fojta, Hana Pivoňková, Marie Brázdová, Petr Pečinka, Václav Brázda, Emil Paleček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů