Publikační činnost - IS PUBL
Miroslav Barták, Jan Ševčík, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Ladislaus Rezbanyai-Reser
Rok: 2005, Entomologische Berichte Luzern
článek v odborném periodiku
 
Adam Stebel, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek, Monika Staniaszek
Rok: 2005, Acta Botanica Silesiaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
László Papp, Jan Ševčík
Rok: 2005, ACTA ZOOL ACAD SCI H
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Lubomír Hanel, Jan Farkač, David Král, Aleš Dolný, Martin Škorpík, Jiří Zelený
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2005, Přehled výzkumů
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Floyd Sandford, Ivona Horká
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jan Farkač, Jaroslav Holuša, David Král, Petr Kočárek, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Jan Farkač, Jaromír Vaňhara, David Král, Jan Ševčík, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vladimír Vrabec, Ondřej Hes, Andrej Funk, Petr Kočárek
Rok: 2005, Akva tera fórum
článek v odborném periodiku
 
Karel Obroučka, J. Vlček, J. Fiedor, J. Ferkovič
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku
 
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Rok: 2005, FEBS J
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, BEK, Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2005, Živa
článek v odborném periodiku
 
Ivana Marová, Kateřina Malachová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kristian, Pavel Kozák
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Vítězslav Bryja, Jaroslav Svatoň, Josef Chytil, Zdeněk Majkus, Vlastimil Růžička, Pavel Kasal, Jan Dolanský, Jan Buchar, Iveta Chvátalová, Milan Řezáč, Lenka Kubcová, Jan Erhart, Ivana Fenclová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jiří Stanovský, Petr Kočárek, Magdalena Roháčová
Rok: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Majkus, Andrej Krajča
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2005, Živa
článek v odborném periodiku
 
J. Watson, P. Bulánková, K. Říha, D.E. Shippen, Boris Vyskot
Rok: 2005, Plant Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Miroslav Barták, Jan Ševčík, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková, Pavel Drozd
Rok: 2005, HYDROBIOLOGIA
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Vrabec, Petr Kočárek
Rok: 2005, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Tartu University Press
kapitola v odborné knize
 
Karel Obroučka, J. Fiedor
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Václav Krpeš, Libor Jankovský
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Kateřina Cahová, Miroslav Fojta, Tomáš Mozga, Emil Paleček
Rok: 2005, Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku