Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2001, Zpravodaj Ostravského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Časopis Slezského muzea, Opava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001, Archeologické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Zdeněk Soldán, Magda Zmrhalová
Rok: 2001, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldan
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Magdalena Roháčová
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
László Papp, László Papp, Jan Ševčík
Rok: 2001, Hungarian Natural History Museum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Giovanna Frisoni, Massimo Baiardo, Mariastella Scandola, Denisa Lednická, Margo C Cnockaert, Joris Mergaert, Jean Swings
Rok: 2001, Biomacromolecules
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Milan Veselý, Aleš Dolný
Rok: 2001, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Manish Anilbhai Bhatt
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Vladimír Voda
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2001, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Časopis Slezského Zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Vítězslav Plášek, Irena Vacínová
Rok: 2001, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Mieczyslaw Ciesla
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Josef Theimer
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
působení v zahraničí
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2001, Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd Přírod.
článek v odborném periodiku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Barbora Matýsková
Rok: 2001, Časopis Slezského Zemského Muzea, vědy přírodní
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Majkus, Jan Pavelka
Rok: 2001, Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín
kapitola v odborné knize
 
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd
Rok: 2001, Oecologia
článek v odborném periodiku
 
Ivan Horčičko, Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Irena Vacínová, Jiří Váňa
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Milan Veselý, Kateřina Volná
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Eva Teperová, Kateřina Volná
Rok: 2001, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Veronica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu