Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Zbyněk Hradílek, Vítězslav Plášek
Rok: 2002, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Magda Zmrhalová, Jiří Váňa, Blanka Buryová, Irena Jansová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Martin Konvička, Jiří Beneš, Tomáš Kuras
Rok: 2002, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, László Papp
Rok: 2002, Folia entomologica hungarica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002, Sprav. Slov. Mykol. Spol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Majkus, Jaromír Hajer
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jan Kantorek, František Sedláček
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Svatoň, Zdeněk Majkus
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Irena Jansová, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Vojtěch Novotný, Scott Everet Miller, Yves Basset, Lukáš Čížek, Pavel Drozd, K. Darrow, Jan Lepš
Rok: 2002, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002, Pravěk
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2002, Ostravská Univerzita,Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize
 
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Miroslav Fojta, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček
Rok: 2002, Nucleic Acids Research
článek v odborném periodiku
 
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002, Acta Societas Zoologicae Bohemicae
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Zamarský, Helena Čížková, Miroslav Palas
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Tomáš Policar
Rok: 2002, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Akvárium Terárium
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Michal Kraut, Ivan Horčičko
Rok: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A.
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Magdaléna Oppeltová, Lenka Babiánková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný, Martin Šušla
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2002, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku
 
I. Hochel, G. Jeníková, C.F. Dursi, Jarmila Pazlarová, S. Girotti, Kateřina Demnerová
Rok: 2001, Food and Agricult. Immunol
článek v odborném periodiku
 
Přemysl Soldán, A Kol.
Rok: 2001, Ecotoxicology and Environmental Safety
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Zuzana Pavlíčková, Jana Badurová , Zuzana Bodláková, Iva Doležílková, Jana Lešková, Martin Šušla
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Katarzyna Sedek, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace
 
Wojciech Starega, Jerzy Parusel, Zdeněk Majkus, Alicja Miszta
Rok: 2001, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Ślaska
kapitola v odborné knize
 
Wojciech Starega, Zdeněk Majkus, Alicja Miszta
Rok: 2001, Raporty Opinie
článek v odborném periodiku
 
Jan Kantorek, David Greger, Michael Behe
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2001, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Natura Silesiae superioris, Katowice
článek v odborném periodiku