Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Michal Živný, Richard Zatloukal
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Plášek, Ivana Marková
Rok: 2008, J BRYOL
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek
Rok: 2008, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Rok: 2008, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Macek, Pavel Kotrba, Aleš Svatos, Martina Nováková, Kateřina Demnerová, Martina Macková
Rok: 2008, TIBTECH
článek v odborném periodiku
 
P. Hrubík, G. Juhásová, Ján Gáper, S. Tkáčová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Zdeněk Ďuriš, Monika Pullmanová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Erika Halašová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Miroslav Fojta, Sabina Billová, Luděk Havran, Hana Pivoňková, Hana Černocká, Petra Horáková, Emil Paleček
Rok: 2008, Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Živa
článek v odborném periodiku
 
R. Alberty, R. Baník, M. CSATÁRYOVÁ, O. DAXNEROVÁ, M. DRÍMAL, A. DUBCOVÁ, Ján Gáper, S. Holec, M. Hruška, J. KMEŤOVÁ, H. KRAMÁREKOVÁ, J. KREMPASKÝ, A. MARENČÍK, M. MELICHERČÍK, D. MELICHERČÍKOVÁ, S. ONDREJKA, J. RAGANOVÁ, M. RAKOVSKÁ, J. RIMAN, M. SKORŠEPA, M. SPODNIAKOVÁ-PFEFFEROVÁ, N. STOLLÁROVÁ, I. ŠANDEROVÁ, B. TOMÁŠIK
Rok: 2008, FPV UMB
odborná kniha
 
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, J. Kůsová, Tomáš Pek
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Miroslav Holacký, Petr Praus
Rok: 2008, CHEMICKE LISTY
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Robert Vlk, Pavel Marhoul, Thomas Zuna-Kratky
Rok: 2008, Articulata
článek v odborném periodiku
 
N.A. Berezina, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2008, Aquatic Invasions
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Ivana Jongepierová, Petr Kočárek, Ondřej Konvička
Rok: 2008, ZO ČSOP Bílé Karpaty
kapitola v odborné knize
 
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Petr Praus, Martina Turicová, Marta Valášková
Rok: 2008, JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2008, Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno)
článek v odborném periodiku
 
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, M. P. Martín, Javier Diéguez-Uribeondo, Birgit Oidtmann
Rok: 2008, Aquaculture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Iva Němečková, Vojtěch Mrlík, Pavel Drozd
Rok: 2008, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, Petr Laštovka
Rok: 2008, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Petr Smýkal, Jiří Horáček, Radmila Dostálová, Miroslav Hýbl
Rok: 2008, JOURNAL OF APPLIED GENETICS
článek v odborném periodiku
 
Jan Mourek, Aleš Dolný, Petr Hesoun, Michal Mikát
Rok: 2008, AOPK ČR
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Martin Waldhauser, Lubomír Hanel, Otakar Holuša
Rok: 2008, ČSOP, MŽP ČR, Taita
odborná kniha
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Stanislav Lusk, Eva Bartoňová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Ján KOŠČO
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Karel Obroučka, J. Rusín, K. Chamrádová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Bohumír Lojkásek, Lenka Sovíková, Stanislav Lusk
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Aleš Dolný, Pavel Matějka
Rok: 2007, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku
 
Petra Hájková, Vítězslav Plášek, Michal Hájek
Rok: 2007, Phytologica Balcanica
článek v odborném periodiku