Publikační činnost - IS PUBL
O. Čížek, A. Bekešová, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička
Rok: 2003, Acta Oecol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jan Piecuch, Bohumír Lokásek
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Šárka Cimalová, Michal Střítezský
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Jiří Váňa, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2003, Natura Silesiae Superioris
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Šárka Pospíšilová, Bořivoj Vojtěšek, Emil Paleček
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Tomáš Cajthaml
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita,Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Jan Kučera, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Irena Jansová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová, Eva Musílková , Čeněk Novotný
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Jaroslav Svatoň, Zdeněk Majkus
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Vojtěch Novotný, Yves Basset, Scott Everet Miller, Pavel Drozd, Lukáš Čížek
Rok: 2002, Journal of Animal Ecology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Zdeněk Ďuriš, Helmut Debelius, Adam Petrusek
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
článek v odborném periodiku
 
Vojtěch Novotný, Yves Basset, Scott Everet Miller, George D. Weiblen, B. Bremer, Lukáš Čížek, Pavel Drozd
Rok: 2002, Nature
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Zbyněk Hradílek, Vítězslav Plášek
Rok: 2002, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Magda Zmrhalová, Jiří Váňa, Blanka Buryová, Irena Jansová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Martin Konvička, Jiří Beneš, Tomáš Kuras
Rok: 2002, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, László Papp
Rok: 2002, Folia entomologica hungarica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002, Sprav. Slov. Mykol. Spol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Majkus, Jaromír Hajer
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jan Kantorek, František Sedláček
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Svatoň, Zdeněk Majkus
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Irena Jansová, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Rok: 2002
stať ve sborníku