Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
uspořádání výstavy (E)
 
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek, Tomáš Marek, Vladimír Veselý
Rok: 2003, Práce a Studie Muz. Beskyd ( Přír. vědy)
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Magdaléna Oppeltová, Pavel Šebek
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Stanislav Lusk , Věra Lusková, Karel Halačka, Bohumír Lojkásek
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Jan Kučera, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Arch.Environ.Contam.Toxicol
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, European Journal of Soil Biology
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Demnerová, H. Stiborova, M.B. Leigh, D. Pieper, Jarmila Pazlarová, V. Brenner, Tomáš Macek, Martina Macková
Rok: 2003, Water, Air and Soil Pollution: Focus
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Population Ecology
článek v odborném periodiku
 
Šárka Cimalová, Pavel Kovář
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Planeta
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Alicja Miszta, Aleš Dolný
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Ján Gáper, I. Repáč
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Michaela Krčová, Tomáš Kocurek, Pavel Drozd
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Natura Silesiae Superioris
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, S. Bernadovičová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Kluwer Academic Publishers
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Josef Šedivý, Jan Ševčík
Rok: 2003, Studia Dipterologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zbyněk Ulčák, K. Helming, H. Wiggering
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003, Biologie, Chemie, Zeměpis
článek v odborném periodiku
 
Jiří Stanovský, Magdalena Roháčová, Petr Kočárek, Ondřej Sabol
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Rostislav Svoboda
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Rok: 2003
stať ve sborníku