Publikační činnost - IS PUBL
Karel Obroučka, J. Vlček, J. Fiedor, J. Ferkovič
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku
 
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Rok: 2005, FEBS J
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, BEK, Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2005, Živa
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Ivana Marová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kristian, Pavel Kozák
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Vítězslav Bryja, Jaroslav Svatoň, Josef Chytil, Zdeněk Majkus, Vlastimil Růžička, Pavel Kasal, Jan Dolanský, Jan Buchar, Iveta Chvátalová, Milan Řezáč, Lenka Kubcová, Jan Erhart, Ivana Fenclová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jiří Stanovský, Petr Kočárek, Magdalena Roháčová
Rok: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Majkus, Andrej Krajča
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2005, Živa
článek v odborném periodiku
 
J. Watson, P. Bulánková, K. Říha, D.E. Shippen, Boris Vyskot
Rok: 2005, Plant Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková, Pavel Drozd
Rok: 2005, HYDROBIOLOGIA
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Vrabec, Petr Kočárek
Rok: 2005, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Tartu University Press
kapitola v odborné knize
 
Karel Obroučka, J. Fiedor
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Václav Krpeš, Libor Jankovský
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Kateřina Cahová, Miroslav Fojta, Tomáš Mozga, Emil Paleček
Rok: 2005, Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Karel Obroučka, J. Rusín, P. Jurečka
Rok: 2005, Sborník Vědeckých Prací Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Monika Klapcová, Svatava Kubicová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Svatava Kubicová, Pavel Drozd, Michaela Drozdová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, WATER SA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Karel Obroučka, K. Borovec, J. Fiedor, R. Paluska
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Akvárium Terárium
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Karel Holada
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Pavel Matějka, Aleš Dolný
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Jan Růžička
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, A. Kasinath, P. Erbanová
Rok: 2004, International Biodeter. Biodegr
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Chemické listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu