Publikační činnost - IS PUBL
Ján Gáper, I. Mihál
Rok: 2008, Acta Facultatis Ecologiae
článek v odborném periodiku
 
Marek Eliáš, Jiří Neustupa, Pavel Škaloud
Rok: 2008, BIOLOGIA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Vítězslav Plášek, Magda Zmrhalová, Lukáš Číhal
Rok: 2008, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Jindřich Roháček
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Petr Smýkal, Miroslav Hýbl, Jukka Corander, Jiří Jarkovský, Andrew J. Flavell, Miroslav Griga
Rok: 2008, THEORETICAL AND APPLIED GENETICS
článek v odborném periodiku
 
Karel Obroučka, R. Kuča, M. Michnová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Kateřina Svobodová, A. Majcherczyk, Čeněk Novotný, U. Kues
Rok: 2008, BIORESOURCE TECHNOL
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Robert Vlk, Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2008, -
článek v odborném periodiku
 
Šárka Cimalová, Milan Chytrý, Zdenka Lososová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Milan Veselý
Rok: 2008, Vesmír
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
V. Leonardi, M.A. Giubilei, E. Federici, R. Spaccapelo, Václav Šašek, Čeněk Novotný, M. Petruccioli, A. D´Annibale
Rok: 2008, BIOTECHNOL BIOENG
článek v odborném periodiku
 
Karel Obroučka, J. Rusín, K. Chamrádová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Karel Obroučka, R. Kuča, M. Michnová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Lenka Bradová, Vítězslav Plášek, Jaroslav Holuša
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdenka Lososová, Šárka Cimalová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Michal Živný, Richard Zatloukal
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Plášek, Ivana Marková
Rok: 2008, J BRYOL
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek
Rok: 2008, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Rok: 2008, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Macek, Pavel Kotrba, Aleš Svatos, Martina Nováková, Kateřina Demnerová, Martina Macková
Rok: 2008, TIBTECH
článek v odborném periodiku
 
P. Hrubík, G. Juhásová, Ján Gáper, S. Tkáčová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Monika Pullmanová, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Erika Halašová, Kateřina Malachová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Miroslav Fojta, Sabina Billová, Luděk Havran, Hana Pivoňková, Hana Černocká, Petra Horáková, Emil Paleček
Rok: 2008, Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Živa
článek v odborném periodiku
 
R. Alberty, R. Baník, M. CSATÁRYOVÁ, O. DAXNEROVÁ, M. DRÍMAL, A. DUBCOVÁ, Ján Gáper, S. Holec, M. Hruška, J. KMEŤOVÁ, H. KRAMÁREKOVÁ, J. KREMPASKÝ, A. MARENČÍK, M. MELICHERČÍK, D. MELICHERČÍKOVÁ, S. ONDREJKA, J. RAGANOVÁ, M. RAKOVSKÁ, J. RIMAN, M. SKORŠEPA, M. SPODNIAKOVÁ-PFEFFEROVÁ, N. STOLLÁROVÁ, I. ŠANDEROVÁ, B. TOMÁŠIK
Rok: 2008, FPV UMB
odborná kniha
 
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, J. Kůsová, Tomáš Pek
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Miroslav Holacký, Petr Praus
Rok: 2008, CHEMICKE LISTY
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Robert Vlk, Pavel Marhoul, Thomas Zuna-Kratky
Rok: 2008, Articulata
článek v odborném periodiku
 
N.A. Berezina, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2008, Aquatic Invasions
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Ivana Jongepierová, Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Ondřej Konvička
Rok: 2008, ZO ČSOP Bílé Karpaty
kapitola v odborné knize
 
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Petr Praus, Martina Turicová, Marta Valášková
Rok: 2008, JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize