Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění


Děkanát Přírodovědecké fakulty
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Environmentální centrum ENC
Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT
Centrum celoživotního vzdělávání

Děkanát Přírodovědecké fakulty

Abecední členění
Abendrothová Zdeňka
uklízečka
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Balonová Emília
uklízečka
e-mail:
telefon:
Beránková Jarmila
uklízečka
e-mail:
telefon:
Bican Vítězslav, Ing. Mgr., Ph.D.
tajemník fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 2106
731 675 712
Borýsek Petr, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1053
Bradáčová Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Bujok Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Burda Vladimír e-mail:
telefon:
Bystroň Josef e-mail:
telefon: 553 46 2126
Cyrusová Anna
uklízečka
e-mail:
telefon:
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Durjaníková Jana
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 2100
Faja Petr, Mgr., MPA
oddělení pro podporu projektové činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2119
739 204 709
Fičorová Milena
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 2100
731 609 049
Gracová Jana e-mail:
telefon:
Heroková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2115
Horčičková Anna e-mail:
telefon:
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D.
děkan
e-mail:
telefon: 734 796 545
553 46 2101
Chvějová Anna
uklízečka
e-mail:
telefon:
Janalík Stanislav, Mgr.
PR specialista a kontakt pro média
e-mail:
telefon: 732 525 519
Jandová Věra
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2109
Janíková Pavla e-mail:
telefon: 553 46 2118
Janoschová Pavla, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2120
Jurtin René
údržbář
e-mail:
telefon: 553 46 2126
Klimánková Jana, RNDr. e-mail:
telefon: 553 46 2128
Klimentová Soňa
uklízečka
e-mail:
telefon:
Kočvarová Monika, Ing.
samostatný referent pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon: 553 46 2114
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Kováčíková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2105
739 338 653
Kožušník David, Mgr.
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2111
Kubica Jiří, Ing. e-mail:
telefon:
Kurka Luděk
vedoucí provozně technického oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2125
723 807 266
553 46 2381
Malovcová Lucie, Bc.
personální oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2107
Mikolandová Denisa
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2108
Mutinová Jana
vrátná
e-mail:
telefon:
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Olšanská Jiřina, DiS.
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2110
Sovják Miroslav e-mail:
telefon:
Staněk Emil
domovník-údržbář
e-mail:
telefon: 553 46 2381
731 193 148
Staňková Šárka
uklízečka
e-mail:
telefon:
Starsiaková Iveta
uklízečka
e-mail:
telefon:
Svobodová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2113
Šestáková Kateřina
uklízečka
e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Šoltésová Hana, Ing.
oddělení pro podporu projektové činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2112
Švábková Šárka
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2109
Walachová Martina e-mail:
telefon:
Zapletal Milan
vrátný
e-mail:
telefon: 553 46 2300
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka děkana PřF
e-mail:
telefon: 777 107 281
553 46 2102

Katedra biologie a ekologie

Abecední členění
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Barcyté Dovilé, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Bartas Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Běhálková Tereza, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2281
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Bykova Anastasiia e-mail:
telefon:
Cawley John Andrew e-mail:
telefon: 553 46 2280
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2325
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.
vedení katedrové knihovny
e-mail:
telefon: 553 46 2273
da Silva Albanaz Amanda Tábita e-mail:
telefon:
Dadoková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2314
Dorňák Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Drozdová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2316
553 46 2350
Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí LSRC
e-mail:
telefon: 553 46 2280
Eliášová Anežka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2378
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail:
telefon:
Flegontova Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Fojtík Jindřich, Mgr. e-mail:
telefon:
Franková Magdaléna, Mgr. e-mail:
telefon:
Frolová Pavlína, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon:
Gáper Ján, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Gawlová Zuzana, Bc. e-mail:
telefon:
Gondová Mária, Mgr. e-mail:
telefon:
Greplová Petra
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2312
Grybchuk Danyil, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Horká Ivona, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2316
553 46 2268
Hudzieczek Vojtěch, Ing. e-mail:
telefon:
Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2378
Chmelová Ľubomíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ieremenko Anastasiia, Mgr. e-mail:
telefon:
Jaisamut Kitipong, Ing., PhD. e-mail:
telefon:
Janko Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, kombinovaná forma), pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Biologie (dvouoborové, bakalářské studium) a Učitelství biologie pro druhý stupeň ZŠ a SŠ (navazující magisterské studium, jednooborové i dvouoborové)
e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, prezenční forma)
e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc.
administrativní pracovnice
e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
předseda Oborové rady doktorského studia
e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr.
zahradnice
e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2310

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Abecední členění
Adamec Martin, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2304
Aubrechtová Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Břežný Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2306
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2325
Dušek Radek, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2304
Galia Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2307
Horáček Matěj, RNDr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 734 796 545
553 46 2101
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2384
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2255
Lenart Jan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2306
Miklín Jan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2307
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2303
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2306
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Popelková Renata, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Ruman Stanislav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2360
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2358
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2301
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2302
733 381 515
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2360
Tlapáková Lenka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2363
Vaverka Lukáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Franková Magdaléna, Mgr. e-mail:
telefon:
Frolová Pavlína, Mgr. e-mail:
telefon:
Gáper Ján, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Gawlová Zuzana, Bc. e-mail:
telefon:
Gondová Mária, Mgr. e-mail:
telefon:
Greplová Petra e-mail:
telefon: 553 46 2312
Grybchuk Danyil, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Horká Ivona, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2316
553 46 2268
Hudzieczek Vojtěch, Ing. e-mail:
telefon:
Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2378
Chmelová Ľubomíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ieremenko Anastasiia, Mgr. e-mail:
telefon:
Jaisamut Kitipong, Ing., PhD. e-mail:
telefon:
Janko Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Katedra fyziky

Abecední členění
Cigarini Luigi e-mail:
telefon: 553 46 2283
Dlouhý Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Dubecký Matúš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2155
Fanta Roman, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2308
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Hledík Stanislav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Jandačka Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janeček Ivan, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Karlický František, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny fyziky nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2155
Karlický Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Karlický Václav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Kmecová Materová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Kočí Patrik, RNDr. e-mail:
telefon:
Kolos Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2308
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Kumar Nilesh e-mail:
telefon: 553 46 2308
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Marková Ivana, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Musiolková Marie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2308
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Novotný Michal, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2283
Piskořová Běla e-mail:
telefon: 553 46 2160
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sakhraoui Taoufik e-mail:
telefon: 553 46 2308
Semer Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Skripová Zlata e-mail:
telefon: 553 46 2163
Šigut Ladislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Ughy Bettina, Dr. e-mail:
telefon:
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vránová Janošcová Jana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Wadnerkar Nitin Shriram e-mail:
telefon: 553 46 2283
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Katedra chemie

Abecední členění
Bukáčková Marta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Bulavová Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dombek Václav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2193
Chavhan Madhav Prabhakar, Ph.D. e-mail:
telefon:
Janoschová Pavla, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2120
Kadlčíková Monika
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2196
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2189
Kinnertová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2198
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2194
731 444 484
Mamulová Kutláková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Maršálek Roman, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Mucha Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2195
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2195
Parchaňská Alžběta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Schmidtová Jarmila
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 2191
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2199
Tokarský Jonáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2131
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2210
Zelenková Gabriela, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka programů ERASMUS+
e-mail:
telefon: 553 46 2277
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sakhraoui Taoufik e-mail:
telefon: 553 46 2308
Semer Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Skripová Zlata e-mail:
telefon: 553 46 2163
Šigut Ladislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Ughy Bettina, Dr. e-mail:
telefon:
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vránová Janošcová Jana e-mail:
telefon: 553 46 2151
Wadnerkar Nitin Shriram e-mail:
telefon: 553 46 2283
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Katedra informatiky a počítačů

Abecední členění
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2173
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF
e-mail:
telefon: 553 46 2176
Burianová Eva, Ing., Ph.D.
garant CŽV
e-mail:
telefon: 553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
e-mail:
telefon: 553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2175
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Jarušek Robert, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Kolcun Alexej, Mgr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Navrátil Jiří, Bc. e-mail:
telefon: 222 767 131
777 224 245
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
e-mail:
telefon: 553 46 2116
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
e-mail:
telefon: 604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
e-mail:
telefon: 553 46 2182
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.
předseda akademického senátu PřF
e-mail:
telefon: 553 46 1414
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD.
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
e-mail:
telefon: 553 46 2184
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2186
Zuzčák Matej, RNDr., Ph.D.
vedoucí CSIRT OU
e-mail:
telefon: 553 46 2264
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2129
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
e-mail:
telefon: 553 46 2179
Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2131
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2210
Zelenková Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sakhraoui Taoufik e-mail:
telefon: 553 46 2308
Semer Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Skripová Zlata e-mail:
telefon: 553 46 2163
Šigut Ladislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Ughy Bettina, Dr. e-mail:
telefon:
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vránová Janošcová Jana e-mail:
telefon: 553 46 2151
Wadnerkar Nitin Shriram e-mail:
telefon: 553 46 2283
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Katedra matematiky

Abecední členění
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2133
Ferdiánová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Hančl Jaroslav, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Havelková Martina
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
553 46 2431
Kolouch Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2133
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Mišík Ladislav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2133
Novotný Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2133
Schneider Baruch e-mail:
telefon: 553 46 2133
Swaczyna Martin, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro mobility CEEPUS a ERASMUS+
e-mail:
telefon: 553 46 2133
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Tomovski Zhivorad, Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Turek Ondřej, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2134
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Vavroš Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Zusmanovich Pasha, doc., PhD., M.Sc. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2186
Zuzčák Matej, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2264
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2129
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2179
Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2210
Zelenková Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sakhraoui Taoufik e-mail:
telefon: 553 46 2308
Semer Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Skripová Zlata e-mail:
telefon: 553 46 2163
Šigut Ladislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Ughy Bettina, Dr. e-mail:
telefon:
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vránová Janošcová Jana e-mail:
telefon: 553 46 2151
Wadnerkar Nitin Shriram e-mail:
telefon: 553 46 2283
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Abecední členění
Adámková Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Baarová Barbara, RNDr. e-mail:
telefon: 775 132 888
553 46 2335
Batihová Helena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2139
Bažanowski René, Mgr. e-mail:
telefon:
Boruta Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2345
604 710 620
Bosák Vojtěch, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
Erasmus koordinator
e-mail:
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Dvořák Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2345
Eibenová Irena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Eibenová Klaudia, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Faja Petr, Mgr., MPA e-mail:
telefon: 553 46 2119
739 204 709
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2339
606 785 128
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2341
775 232 959
Horáková Lucie, Bc. e-mail:
telefon:
Hütter David, Ing. e-mail:
telefon:
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Kowaliková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3244
Krtička Luděk, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2341
731 505 314
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2370
Macháček Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2337
Malovcová Lucie, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2107
Nováček Alexandr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2374
776 878 776
Pavlík Adam, Mgr. e-mail:
telefon:
Pitucha Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Rumpelová Svatava, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Říhová Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2344
731 444 485
Skořupová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1603
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr., Ph.D.
katedrový Erasmus koordinátor
e-mail:
telefon: 731 688 743
553 46 2348
Strakoš Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2334
731 145 512
Šmidáková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Špačková Eva, Doc. Ing. arch., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vinklárková Beata, Ing. arch., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ženka Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2337
777 930 458
Ženková Rudincová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2370
728 558 295
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Environmentální centrum ENC

Abecední členění
Barcyté Dovilé, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Czerniawska-Kusza Izabela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2273
Číhal Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2314
Dorňák Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Gondová Mária, Mgr. e-mail:
telefon:
Hodeček Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Charyyeva Arzuv, Mgr. e-mail:
telefon:
Janíková Pavla
účetní ENC
e-mail:
telefon: 553 46 2118
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kaspřák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Komínková Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kotásková Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Musiolek David, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2197
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vránová Janošcová Jana
sekretářka ENC
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Žihala David, Mgr. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT

Abecední členění
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Czerniawska-Kusza Izabela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2273
Číhal Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2314
Dorňák Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Gondová Mária, Mgr. e-mail:
telefon:
Hodeček Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Charyyeva Arzuv, Mgr. e-mail:
telefon:
Janíková Pavla e-mail:
telefon: 553 46 2118
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kaspřák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Komínková Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kotásková Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Musiolek David, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2197
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vránová Janošcová Jana e-mail:
telefon: 553 46 2151
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Žihala David, Mgr. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Centrum celoživotního vzdělávání

Abecední členění
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Peroutková Gabriela, Bc.
referentka Centra CŽV
e-mail:
telefon: 730 185 651
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Czerniawska-Kusza Izabela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2273
Číhal Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2314
Dorňák Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Gondová Mária, Mgr. e-mail:
telefon:
Hodeček Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Charyyeva Arzuv, Mgr. e-mail:
telefon:
Janíková Pavla e-mail:
telefon: 553 46 2118
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kaspřák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Komínková Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kotásková Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Musiolek David, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2197
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vránová Janošcová Jana e-mail:
telefon: 553 46 2151
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Žihala David, Mgr. e-mail:
telefon:
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Netoličková Alena e-mail:
telefon: 553 46 4046
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Pěkník Kateřina, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Procházková Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Salamonová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šigut Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šobáňová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2379
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310