Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění

Děkanát Přírodovědecké fakulty
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Environmentální centrum ENC
Oddělení popularizace


Děkanát Přírodovědecké fakulty

Abecední členění
553 46 1072
 
 
 
553 46 2106
731 675 712
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
Centrum pro internacionalizaci
553 46 2173
Bravanská Markéta, Bc.
administrátorka projektů
553 46 4046
553 46 2126
 
Cyrusová Anna
uklízečka
 
 
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studium
553 46 2311
775 160 971
Durjaníková Jana
vrátná budovy C
553 46 2100
 
Faja Petr, Mgr., MPA
projektový manažer
553 46 2119
739 204 709
Fičorová Milena
vrátná budovy C
553 46 2100
 
Heroková Lenka, Ing.
referentka ekonomického oddělení
553 46 2115
 
 
Chvějová Anna
uklízečka
 
 
Janalík Stanislav, Mgr.
PR specialista a kontakt pro média
732 525 519
Jandová Věra
studijní oddělení
553 46 2109
 
Janíková Pavla
referentka ekonomického oddělení
553 46 2118
Janoschová Pavla, Bc.
referentka ekonomického oddělení
553 46 2120
Jurtin René
údržbář budovy C

553 46 2126
 
 
Kočvarová Monika, Ing.
referentka pro vědu a doktorské studium
553 46 2114
Kopecká Markéta, Mgr.
specialistka pro internacionalizaci
553 46 2105
739 338 653
Kotalová Markéta, Bc.
specialistka pro nábor a péči o studenty
553 46 2113
731 094 750
Kožušník David, Mgr.
vedoucí studijního oddělení
553 46 2111
Křívová Linda, Ing.
personalistka (KMA, KFY, KIP, KCH)
553 46 1039
553 46 2121
Macháček Jan, Mgr., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a internacionalizaci
733 756 592
553 46 2380
Malovcová Lucie, Bc.
personalistka (KFGG, KBE, KSGRR, děkanát, TPO)
553 46 2107
Mikolandová Denisa
referentka studijního oddělení
553 46 2108
Mutinová Jana
vrátná budov L, M
553 46 2300
Olšanská Jiřina, DiS.
referentka studijního oddělení
553 46 2110
553 46 2313
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
604 517 402
553 46 2172
Sovják Miroslav
údržbář budovy L, M
553 46 2381
 
 
 
 
 
 
Šoltésová Hana, Ing.
projektová manažerka
553 46 2112
Švábková Šárka
referentka studijního oddělení
553 46 2109
Zapletal Milan
vrátný budov L, M
553 46 2300
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka děkana PřF
777 107 281
553 46 2102


Katedra biologie a ekologie

Abecední členění
553 46 2281
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.
vedení katedrové knihovny
553 46 2273
553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
553 46 2311
775 160 971
553 46 2316
553 46 2350
553 46 2280
Greplová Petra
sekretářka katedry
553 46 2312
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
553 46 2317
Koch Milan, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Biologie major, Biologie major se zaměřením na vzdělávání a Biologie minor (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro druhý stupeň ZŠ a SŠ (navazující magisterské studium)
553 46 2327
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
553 46 2315
731 444 489
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
553 46 2278
Pěkník Kateřina, Bc.
administrativní pracovnice
553 46 2329
 
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
553 46 2259
Stachurová Tereza, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka mezinárodní spolupráce a mobilit (programy Erasmus, VIA aj.)
553 46 2328
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
předseda Oborové rady doktorského studia
553 46 2104
553 46 2383
553 46 2379
553 46 2324
596 235 078
553 46 2278
777 935 004
553 46 2310


Katedra fyzické geografie a geoekologieKatedra fyziky

Abecední členění
553 46 2308
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
 
Karlický František, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny fyziky nanostruktur
553 46 2155
553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
553 46 2308
553 46 2160
553 46 2160
553 46 2308
553 46 2163
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
553 46 2158
723 111 097
553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
553 46 2159
Vránová Janošcová Jana
sekretářka katedry
553 46 2151


Katedra chemieKatedra informatiky a počítačů

Abecední členění
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
553 46 2173
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF, člen akademického senátu PřF, delegát (zástupce) Rady vysokých škol za PřF
553 46 2176
553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
553 46 2170
553 46 2174
553 46 2186
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2255
Malina Marek, Mgr.
člen akademického senátu Ostravské univerzity, předseda studentské komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty
553 46 1418
222 767 131
777 224 245
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
553 46 2116
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
553 46 2182
Volná Eva, prof. RNDr. PaedDr., PhD.
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
553 46 2184
553 46 2264
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
553 46 2179


Katedra matematiky

Abecední členění
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, katedrový koordinátor pro mobility CEEPUS a ERASMUS+
553 46 2133
553 46 2103
604 105 409
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
pověřena vedením katedry, tajemnice katedry
553 46 2101
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka katedry
777 107 281
553 46 2102


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Abecední členění
553 46 2333
732 437 015
553 46 2335
775 132 888
Batihová Helena, Mgr.
finanční manažer projektu DMS
553 46 2139
553 46 2345
604 710 620
 
553 46 2374
774 065 464
553 46 2338
605 168 198
553 46 2345
776 692 130
553 46 2119
739 204 709
553 46 2341
775 232 959
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2343
608 564 963
553 46 2341
731 505 314
553 46 2333
776 338 829
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
koordinátor mezinárodní spolupráce a mobilit – programy Erasmus, VIA , OU Aid, CEEPUS atd.
553 46 2370
733 622 589
733 756 592
553 46 2380
Nováček Alexandr, Mgr., Ph.D.
PR koordinátor katedry
553 46 2374
776 878 776
553 46 2336
731 505 360
553 46 2344
731 444 485
553 46 2345
605 106 528
553 46 2348
731 688 743
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka katedry
553 46 2334
731 145 512
553 46 2337
777 930 458
553 46 2349
728 634 618


Environmentální centrum ENC

Abecední členění
553 46 2311
775 160 971
Janíková Pavla
účetní ENC
553 46 2118
553 46 2150
731 444 481
553 46 2151


Oddělení popularizace

Abecední členění
Peroutková Gabriela, Bc.
referentka Centra CŽV
730 185 651