OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Personální složení

Personální složení

abecední členění


Děkanát Přírodovědecké fakulty
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Environmentální centrum ENC

Děkanát Přírodovědecké fakulty

Úsek děkana
Děkan
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D.
děkan
email: jan.hradecky@osu.cz
telefon: 553 46 2101
734 796 545
Sekretariát děkana
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka děkana PřF
email: lucie.zarnikova@osu.cz
telefon: 553 46 2102
777 107 281
Úsek proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
email: petra.konecna@osu.cz
telefon: 553 46 2103
553 46 2142
604 105 409
Studijní oddělení
Kožušník David, Mgr.
vedoucí studijního oddělení
email: david.kozusnik@osu.cz
telefon: 553 46 2111
Hrušková Andrea, Mgr.
studijní oddělení
email: andrea.hruskova@osu.cz
telefon: 553 46 2108
Olšanská Jiřina, DiS.
studijní oddělení
email: jirina.olsanska@osu.cz
telefon: 553 46 2110
Švábková Šárka
studijní oddělení
email: sarka.svabkova@osu.cz
telefon: 553 46 2109
Centrum celoživotního vzdělání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
email: petra.konecna@osu.cz
telefon: 553 46 2103
553 46 2142
604 105 409
Peroutková Gabriela, Bc.
referentka Centra CŽV
email: gabriela.peroutkova@osu.cz
telefon: 730 185 651
Úsek proděkana pro vědu a doktorské studium
Proděkan pro vědu a doktorské studium
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studium
email: jan.sevcik@osu.cz
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Kočvarová Monika, Ing.
samostatný referent pro vědu a tvůrčí činnost
email: monika.kocvarova@osu.cz
telefon: 553 46 2114
Kulová Eliška, Ing., Ph.D.
oddělení pro podporu projektové činnosti
email: eliska.kulova@osu.cz
telefon: 553 46 2112
Úsek proděkana pro vnitřní a vnější vztahy
Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
email: tomas.drobik@osu.cz
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy
Kapošváry Beáta, Ing. email: beata.kaposvary@osu.cz
telefon: 553 46 2105
731 608 142
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D. email: lukas.las@osu.cz
telefon: 553 46 2113
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Káňová Lenka, Ing.
tajemnice fakulty
email: lenka.kanova@osu.cz
telefon: 553 46 2106
731 193 147
Ekonomické oddělení
Dluhošová Klára, Ing. email: klara.dluhosova@osu.cz
telefon: 553 46 2119
Janoschová Pavla, Bc. email: pavla.janoschova@osu.cz
telefon: 553 46 2120
Janíková Pavla email: pavla.janikova@osu.cz
telefon: 553 46 2118
Personální útvar
Gazdová Šárka, Bc.
personální oddělení
email: sarka.gazdova@osu.cz
telefon: 553 46 2107
733 678 256
Provozně technické oddělení
Kica Petr
vedoucí provozně technického oddělení
email: petr.kica@osu.cz
telefon: 553 46 2125
723 640 250
Jurtin René
údržbář
email:
telefon: 553 46 2126
Abendrothová Zdeňka
uklízečka
email:
telefon: 553 46 1072
Balonová Emília
uklízečka
email:
telefon:
Beránková Jarmila
uklízečka
email:
telefon:
Cyrusová Anna
uklízečka
email:
telefon:
Fičorová Milena
vrátná
email:
telefon: 553 46 2100
731 609 049
Garberová Jana
vrátná
email:
telefon: 553 46 2100
731 609 049
Horčičková Anna email:
telefon:
Kaňoková Pavla email:
telefon:
Kostřica Jiří email:
telefon:
Mutinová Jana
vrátná
email:
telefon:
Pačanová Gizela
uklízečka
email:
telefon:
Staňková Šárka
uklízečka
email:
telefon:
Staněk Emil
domovní-údržbář
email: emil.stanek@osu.cz
telefon: 553 46 2381
731 193 148
Starsiaková Iveta
uklízečka
email: iveta.starsiakova@osu.cz
telefon:
Šestáková Kateřina
uklízečka
email:
telefon:
Zapletal Milan
vrátný
email:
telefon: 553 46 2300

Katedra biologie a ekologie

Vedení katedry
Vedení KBE
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: ales.dolny@osu.cz
telefon: 553 46 2314
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
email: michal.zivny@osu.cz
telefon: 553 46 2310
Sekretariát
Greplová Petra
sekretářka katedry
email: petra.greplova@osu.cz
telefon: 553 46 2312
Členové katedry
Profesoři
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. email: zdenek.duris@osu.cz
telefon: 553 46 2316
553 46 2350
Gáper Ján, prof. RNDr., CSc. email: jan.gaper@osu.cz
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. email: katerina.malachova@osu.cz
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Docenti
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: ales.dolny@osu.cz
telefon: 553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. email: pavel.drozd@osu.cz
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí LSRC
email: marek.elias@osu.cz
telefon: 553 46 2329
553 46 2280
Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D. email: pavel.hulva@osu.cz
telefon: 553 46 2317
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. email: petr.kocarek@osu.cz
telefon: 553 46 2317
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. email: vaclav.krpes@osu.cz
telefon: 553 46 2324
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. email: bohumir.lojkasek@osu.cz
telefon: 553 46 2319
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. email: arkadiusz.nowak@osu.cz
telefon: 553 46 2328
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. email: petr.pecinka@osu.cz
telefon: 553 46 2318
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. email: vitezslav.plasek@osu.cz
telefon: 553 46 2328
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. email: jan.sevcik@osu.cz
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Yurchenko Vyacheslav, doc. MSc., Ph.D. email: vyacheslav.yurchenko@osu.cz
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. email: tomas.adamus@osu.cz
telefon: 553 46 1743
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. email: sarka.cimalova@osu.cz
telefon: 553 46 2325
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. email: jiri.cerven@osu.cz
telefon: 553 46 2273
Drozdová Michaela, Mgr., Ph.D. email: michaela.drozdova@osu.cz
telefon:
Horká Ivona, Mgr., Ph.D. email: ivona.horka@osu.cz
telefon: 553 46 2316
553 46 2268
Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D. email: lukas.choleva@osu.cz
telefon:
Janko Karel, Mgr., Ph.D. email: karel.janko@osu.cz
telefon:
Koch Milan, Mgr., Ph.D. email: milan.koch@osu.cz
telefon: 553 46 2327
Pluháček Jan, RNDr., Ph.D. email: jan.pluhacek@osu.cz
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. email: zuzana.rybkova@osu.cz
telefon: 553 46 2322
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. email: hana.sezimova@osu.cz
telefon: 553 46 2259
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email: michal.simicek@osu.cz
telefon:
Tureček Tomáš, Ing., PhD. email: tomas.turecek@osu.cz
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
email: michal.zivny@osu.cz
telefon: 553 46 2310
Vědečtí pracovníci
Altinişik Nefize Ezgi, MSc. email: ezgi.altinisik@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Butenko Anzhelika, Mgr. email: anzhelika.butenko@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. email: pavel.flegontov@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Grybchuk Danyil, Mgr. email: danyil.grybchuk@osu.cz
telefon:
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. email: piya.changmai@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Iakovenko Nataliia, Mgr. email: nataliia.iakovenko@osu.cz
telefon:
Ieremenko Anastasiia, Mgr. email: anastasiia.ieremenko@osu.cz
telefon:
Ishemgulova Aygul email: aygul.ishemgulova@osu.cz
telefon:
Kostygov Aleksei, Mgr. email: aleksei.kostygov@osu.cz
telefon:
Kraeva Natalia, Ing. email: natalia.kraeva@osu.cz
telefon:
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. email: cenek.novotny@osu.cz
telefon:
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. email: tomas.panek3@osu.cz
telefon:
Petrželková Romana, Mgr. email: romana.petrzelkova@osu.cz
telefon:
Spodareva Viktoriia email: viktoriia.spodareva@osu.cz
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email: tereza.sevcikova@osu.cz
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Yurchenko Tatiana, M.Sc. email: tatiana.yurchenko@osu.cz
telefon: 553 46 2340
Life Science Research Centre
Altinişik Nefize Ezgi, MSc. email: ezgi.altinisik@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Butenko Anzhelika, Mgr. email: anzhelika.butenko@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí LSRC
email: marek.elias@osu.cz
telefon: 553 46 2329
553 46 2280
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. email: pavel.flegontov@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Grybchuk Danyil, Mgr. email: danyil.grybchuk@osu.cz
telefon:
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. email: piya.changmai@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Iakovenko Nataliia, Mgr. email: nataliia.iakovenko@osu.cz
telefon:
Ieremenko Anastasiia, Mgr. email: anastasiia.ieremenko@osu.cz
telefon:
Ishemgulova Aygul email: aygul.ishemgulova@osu.cz
telefon:
Kostygov Aleksei, Mgr. email: aleksei.kostygov@osu.cz
telefon:
Kraeva Natalia, Ing. email: natalia.kraeva@osu.cz
telefon:
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. email: tomas.panek3@osu.cz
telefon:
Petrželková Romana, Mgr. email: romana.petrzelkova@osu.cz
telefon:
Spodareva Viktoriia email: viktoriia.spodareva@osu.cz
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email: tereza.sevcikova@osu.cz
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Velčovská Kateřina, Ing. email: katerina.velcovska@osu.cz
telefon: 553 46 2278
Yurchenko Tatiana, M.Sc. email: tatiana.yurchenko@osu.cz
telefon: 553 46 2340
Yurchenko Vyacheslav, doc. MSc., Ph.D. email: vyacheslav.yurchenko@osu.cz
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Zbránková Veronika, Mgr.
laborantka
email: veronika.zbrankova@osu.cz
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Ostatní pracovníci
Brázdová Petra, Ing.
zahradnice
email: petra.brazdova@osu.cz
telefon:
Rypienová Šárka, Mgr.
laborantka
email: sarka.rypienova@osu.cz
telefon: 553 46 2281
Velčovská Kateřina, Ing. email: katerina.velcovska@osu.cz
telefon: 553 46 2278
Zbránková Veronika, Mgr.
laborantka
email: veronika.zbrankova@osu.cz
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Externisté
Hudzieczek Vojtěch, Ing. email:
telefon:
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. email:
telefon:
Kuchta Roman, RNDr., PhD. email:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. email:
telefon:
Majkus Zdeněk, RNDr., CSc. email: zdenek.majkus@osu.cz
telefon: 553 46 2320
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. email:
telefon:
Pergner Jiří, Mgr. email:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. email:
telefon:
Střelec Tomislav, Ing., CSc. email:
telefon:
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. email: jan.sipos@osu.cz
telefon: 553 46 2354
553 46 1795
Ulčák Dušan, Mgr. email:
telefon:

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Vedení katedry
Vedení KFG
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: karel.silhan@osu.cz
telefon: 553 46 2301
553 46 2358
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: radek.dusek@osu.cz
telefon: 553 46 2304
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
email: monika.mulkova@osu.cz
telefon: 553 46 2303
731 444 482
Sekretariát KFG
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
email: pavlina.stepanova@osu.cz
telefon: 553 46 2302
Tilečková Barbora, Bc.
zastupující sekretářka katedry
email: barbora.tileckova@osu.cz
telefon: 553 46 2302
Členové katedry
Profesoři
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D. email: tomas.panek@osu.cz
telefon: 553 46 2306
Docenti
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D. email: jan.hradecky@osu.cz
telefon: 553 46 2101
734 796 545
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: karel.silhan@osu.cz
telefon: 553 46 2301
553 46 2358
Odborní asistenti
Adamec Martin, RNDr., Ph.D. email: martin.adamec@osu.cz
telefon: 553 46 2304
Aubrechtová Tereza, Mgr. email: tereza.aubrechtova@osu.cz
telefon: 553 46 2305
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: radek.dusek@osu.cz
telefon: 553 46 2304
Galia Tomáš, RNDr., Ph.D. email: tomas.galia@osu.cz
telefon: 553 46 2360
Horáček Matěj, RNDr. et. Mgr. email: matej.horacek@osu.cz
telefon:
Lenart Jan, RNDr., Ph.D. email: jan.lenart@osu.cz
telefon: 553 46 2306
Miklín Jan, RNDr., Ph.D. email: jan.miklin@osu.cz
telefon: 553 46 2307
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
email: monika.mulkova@osu.cz
telefon: 553 46 2303
731 444 482
Ruman Stanislav, Mgr. email: stanislav.ruman@osu.cz
telefon: 553 46 2307
Popelková Renata, RNDr., Ph.D. email: renata.popelkova@osu.cz
telefon: 553 46 2305
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D. email: veronika.kapustova@osu.cz
telefon: 553 46 2384
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D. email: vaclav.skarpich@osu.cz
telefon: 553 46 2360
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D. email: radek.tichavsky@osu.cz
telefon: 553 46 2358

Katedra fyziky

Vedení katedry
Vedení KFY
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí KFY
email: vladimir.spunda@osu.cz
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: michal.stroch@osu.cz
telefon: 553 46 2159
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
email: libor.konicek@osu.cz
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Sekretariát
Janošcová Jana
sekretářka
email: jana.janoscova@osu.cz
telefon: 553 46 2151
Členové katedry
Docenti
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
email: libor.konicek@osu.cz
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D. email: jana.skrabankova@osu.cz
telefon: 739 380 050
553 46 2158
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí KFY
email: vladimir.spunda@osu.cz
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D. email: lenka.honigova@osu.cz
telefon: 553 46 2153
Karlický Václav, Mgr., Ph.D. email: vaclav.karlicky@osu.cz
telefon: 553 46 2156
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D. email: irena.kurasova@osu.cz
telefon: 553 46 2160
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. email: martin.navratil@osu.cz
telefon: 553 46 2155
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. email: jakub.nezval@osu.cz
telefon: 553 46 2156
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: michal.stroch@osu.cz
telefon: 553 46 2159
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D. email: libuse.svecova@osu.cz
telefon: 553 46 2153
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. email: daniel.vrabl@osu.cz
telefon: 553 46 2162
Vědečtí pracovníci
Dubecký Matúš, Ing., PhD. email: matus.dubecky@osu.cz
telefon: 553 46 2308
Garab Gyözö, MSc., PhD. email: gyozo.garab@osu.cz
telefon:
Karlický František, Mgr., Ph.D. email: frantisek.karlicky@osu.cz
telefon: 553 46 2308
Další členové katedry
Laboranti
Piskořová Běla email: bela.piskorova@osu.cz
telefon: 553 46 2160
Skripová Zlata email: zlata.skripova@osu.cz
telefon: 553 46 2161
Externisté
Dvořák Dalibor, doc. RNDr., CSc. email: dalibor.dvorak@osu.cz
telefon: 553 46 2154
Gráf Tomáš, RNDr., Ph.D. email: tomas.graf@osu.cz
telefon:
Janeček Ivan, doc. Ing., CSc. email: ivan.janecek@osu.cz
telefon: 553 46 2153
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. email: ales.vitek@osu.cz
telefon: 553 46 2153

Katedra chemie

Vedení katedry
Vedení KCH
Maršálek Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: roman.marsalek@osu.cz
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: vaclav.slovak@osu.cz
telefon: 553 46 2197
Peter Rudolf, Ing., CSc.
tajemník katedry
email: rudolf.peter@osu.cz
telefon: 553 46 2192
731 444 483
Sekretariát
Schmidtová Jarmila
sekretářka
email: jarmila.schmidtova@osu.cz
telefon: 553 46 2191
Členové katedry
Profesoři
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. email: boleslav.taraba@osu.cz
telefon: 553 46 2199
Docenti
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. email: jiri.kalina@osu.cz
telefon: 553 46 2189
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc. email: dana.kricfalusi@osu.cz
telefon: 553 46 2194
731 444 484
Maršálek Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: roman.marsalek@osu.cz
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. email: zuzana.navratilova@osu.cz
telefon: 553 46 2195
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: vaclav.slovak@osu.cz
telefon: 553 46 2197
Odborní asistenti
Bulavová Petra, Mgr., Ph.D. email: petra.bulavova@osu.cz
telefon: 553 46 2210
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. email: michal.haluzik@osu.cz
telefon: 553 46 2193
Mucha Martin, Mgr., Ph.D. email: martin.mucha@osu.cz
telefon: 553 46 2192
Peter Rudolf, Ing., CSc.
tajemník katedry
email: rudolf.peter@osu.cz
telefon: 553 46 2192
731 444 483
Prášilová Jana, Mgr., Ph.D. email: jana.prasilova@osu.cz
telefon: 553 46 2198
Trčková Kateřina, Mgr., Ph.D. email: katerina.trckova@osu.cz
telefon: 553 46 2198
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. email: tomas.zelenka@osu.cz
telefon: 553 46 2210
Ostatní
Ryšková Dagmar email:
telefon: 553 46 2196
Externisté
Vymětal Jan, doc. Ing., CSc. email:
telefon: 777 692 430

Katedra informatiky a počítačů

Vedení katedry
Vedení KIP
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry
email: hashim.habiballa@osu.cz
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Kotyrba Martin, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: martin.kotyrba@osu.cz
telefon: 553 46 2255
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
email: michal.janosek@osu.cz
telefon: 553 46 2186
Sekretariát KIP
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
email: simona.polochova@osu.cz
telefon: 553 46 2116
Členové katedry
Docenti
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry
email: hashim.habiballa@osu.cz
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc. email: frantisek.hunka@osu.cz
telefon: 553 46 2175
Tvrdík Josef, doc. Ing., CSc. email: josef.tvrdik@osu.cz
telefon: 553 46 2183
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD. email: eva.volna@osu.cz
telefon: 553 46 2184
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D. email: vladimir.bradac@osu.cz
telefon: 553 46 2173
Bujok Petr, RNDr., Ph.D. email: petr.bujok@osu.cz
telefon: 553 46 2176
Burianová Eva, Ing., Ph.D. email: eva.burianova@osu.cz
telefon: 553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D. email: rostislav.fojtik@osu.cz
telefon: 553 46 2173
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
email: michal.janosek@osu.cz
telefon: 553 46 2186
Kolcun Alexej, Mgr., CSc. email: alexej.kolcun@osu.cz
telefon: 553 46 2185
Miarka Rostislav, RNDr., Ph.D. email: rostislav.miarka@osu.cz
telefon: 553 46 2186
Kotyrba Martin, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: martin.kotyrba@osu.cz
telefon: 553 46 2255
Sehnalová Vladimíra, Mgr., Ph.D. email: vladimira.sehnalova@osu.cz
telefon: 553 46 2182
Smolka Pavel, Ing., Ph.D. email: pavel.smolka@osu.cz
telefon: 553 46 2181
604 517 402
Sochor Tomáš, RNDr., CSc. email: tomas.sochor@osu.cz
telefon: 553 46 2129
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D. email: zdenka.telnarova@osu.cz
telefon: 553 46 2182
Treterová Eliška, Ing. email: eliska.treterova@osu.cz
telefon: 553 46 2172
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D. email: marek.vajgl@osu.cz
telefon: 553 46 2179
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. email: bogdan.walek@osu.cz
telefon: 553 46 2186
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. email: jaroslav.zacek@osu.cz
telefon: 553 46 2129
Žáček Martin, RNDr., Ph.D. email: martin.zacek@osu.cz
telefon: 553 46 2179

Katedra matematiky

Vedení katedry
Vedení KMA
Rossi Olga, prof. RNDr., DrSc.
vedoucí katedry
email: olga.rossi@osu.cz
telefon: 553 46 2144
734 390 800
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
email: jan.sustek@osu.cz
telefon: 553 46 2136
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
email: zuzana.vaclavikova@osu.cz
telefon: 553 46 2143
Sekretariát
Havelková Martina
sekretářka katedry
email: martina.havelkova@osu.cz
telefon: 553 46 2131
Členové katedry
Profesoři
Hančl Jaroslav, prof. RNDr., CSc. email: jaroslav.hancl@osu.cz
telefon: 553 46 2136
Paulík Tibor, prof. Ing., CSc. email: tibor.paulik@osu.cz
telefon: 553 46 2132
Rossi Olga, prof. RNDr., DrSc.
vedoucí katedry
email: olga.rossi@osu.cz
telefon: 553 46 2144
734 390 800
Docenti
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D. email: diana.barseghyan@osu.cz
telefon: 553 46 2135
Mišík Ladislav, doc. RNDr., CSc. email: ladislav.misik@osu.cz
telefon: 553 46 2130
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
email: jan.sustek@osu.cz
telefon: 553 46 2136
Zusmanovich Pasha, doc., PhD., M.Sc. email: pasha.zusmanovich@osu.cz
telefon: 553 46 2134
Odborní asistenti
Ferdiánová Věra, Mgr., Ph.D. email: vera.ferdianova@osu.cz
telefon: 553 46 2142
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. email: petra.konecna@osu.cz
telefon: 553 46 2103
553 46 2142
604 105 409
Novotný Lukáš, Mgr., Ph.D. email: lukas.novotny@osu.cz
telefon: 553 46 2136
Swaczyna Martin, RNDr., Ph.D. email: martin.swaczyna@osu.cz
telefon: 553 46 2133
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
email: zuzana.vaclavikova@osu.cz
telefon: 553 46 2143
Vědečtí pracovníci
Kolouch Ondřej, Mgr., Ph.D. email: ondrej.kolouch@osu.cz
telefon: 553 46 2136
Luca Florian email:
telefon: 553 46 2136
Pethö Attila Tamás, Dr. email:
telefon: 553 46 2136
Porubský Štefán, prof. RNDr., DrSc. email:
telefon:
Externisté
Vavroš Michal, RNDr., Ph.D. email: michal.vavros@osu.cz
telefon: 553 46 2134

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Vedení katedry
Vedení KSG
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
email: vladimir.baar@osu.cz
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
email: petr.rumpel@osu.cz
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
email: petr.zufan@osu.cz
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Sekretariát KSG
Kučerová Jiřina
sekretářka KSG
email: jirina.kucerova@osu.cz
telefon: 553 46 2334
732 244 973
Členové katedry
Profesoři
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
email: vladimir.baar@osu.cz
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc. email: tadeusz.siwek@osu.cz
telefon: 553 46 2344
731 444 485
Docenti
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc. email: jan.havrlant@osu.cz
telefon: 553 46 2339
606 785 128
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
email: petr.rumpel@osu.cz
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Odborní asistenti
Baarová Barbara, Mgr. email: barbara.baarova@osu.cz
telefon: 553 46 2370
775 132 888
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
Erasmus koordinator
email: tomas.drobik@osu.cz
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D. email: tomas.hoch@osu.cz
telefon: 553 46 2341
775 232 959
Kopeček Vincenc, RNDr., Ph.D. email: vincenc.kopecek@osu.cz
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Krtička Luděk, Mgr. email: ludek.krticka@osu.cz
telefon: 553 46 2341
731 505 314
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D. email: lukas.las@osu.cz
telefon: 553 46 2113
Mácha Přemysl, PhDr., Ph.D. email: premysl.macha@osu.cz
telefon: 553 46 2348
737 314 312
Novák David Walter, RNDr., Ph.D. email: david.novak@osu.cz
telefon: 553 46 2337
732 123 903
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D. email: ondrej.slach@osu.cz
telefon: 553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr. email: martin.solik@osu.cz
telefon: 553 46 2343
731 688 743
Sopkuliak Andrej, Mgr., PhD. email: andrej.sopkuliak@osu.cz
telefon: 553 46 2345
733 787 235
Šumberová Monika, Mgr. email: monika.sumberova@osu.cz
telefon: 553 46 1003
553 46 2335
603 579 618
Ženka Jan, RNDr., Ph.D. email: jan.zenka@osu.cz
telefon: 553 46 2337
777 930 458
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
email: petr.zufan@osu.cz
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Lektoři
Tenzin Eva, Mgr.
lektor
email: eva.tenzin@osu.cz
telefon: 553 46 2370
732 815 200
Externisté
Bažanowski René, Mgr. email: rene.bazanowski@osu.cz
telefon:
Pitucha Michal, Mgr. email:
telefon:

Environmentální centrum ENC

Vedení centra
Vedení ENC
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc.
vedoucí ENC
email: boleslav.taraba@osu.cz
telefon: 553 46 2199
Sekretariát
Janošcová Jana
sekretářka ENC
email: jana.janoscova@osu.cz
telefon: 553 46 2151
Členové centra
Vedoucí výzkumného programu
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. email: katerina.malachova@osu.cz
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Vedoucí vědecký pracovník
Garab Gyözö, MSc., PhD. email: gyozo.garab@osu.cz
telefon:
Odborní asistenti
Parmentier Julien, Dr. hab. , PhD. email: julien.parmentier@osu.cz
telefon:
Senior researchers
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. email: vladimir.spunda@osu.cz
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. email: vaclav.slovak@osu.cz
telefon: 553 46 2197
Junior researchers
Bulavová Petra, Mgr., Ph.D. email: petra.bulavova@osu.cz
telefon: 553 46 2210
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. email: jiri.cerven@osu.cz
telefon: 553 46 2273
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. email: ales.dolny@osu.cz
telefon: 553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. email: pavel.drozd@osu.cz
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. email: zdenek.duris@osu.cz
telefon: 553 46 2316
553 46 2350
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D. email: marek.elias@osu.cz
telefon: 553 46 2329
553 46 2280
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. email: jiri.kalina@osu.cz
telefon: 553 46 2189
Klimeš Vladimír, Ing. email: vladimir.klimes@osu.cz
telefon:
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. email: petr.kocarek@osu.cz
telefon: 553 46 2317
Maršálek Roman, doc. Mgr., Ph.D. email: roman.marsalek@osu.cz
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Materová Zuzana, Mgr. email: zuzana.materova@osu.cz
telefon: 553 46 2164
Mucha Martin, Mgr., Ph.D. email: martin.mucha@osu.cz
telefon: 553 46 2192
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. email: jakub.nezval@osu.cz
telefon: 553 46 2156
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. email: cenek.novotny@osu.cz
telefon:
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. email: vitezslav.plasek@osu.cz
telefon: 553 46 2328
Ožana Stanislav, Mgr. email: stanislav.ozana@osu.cz
telefon:
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. email: petr.pecinka@osu.cz
telefon: 553 46 2318
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. email: zuzana.rybkova@osu.cz
telefon: 553 46 2322
Skoupá Zuzana, Mgr. email: zuzana.skoupa@osu.cz
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. email: jan.sevcik@osu.cz
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. email: hana.sigutova@osu.cz
telefon:
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. email: michal.stroch@osu.cz
telefon: 553 46 2159
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. email: daniel.vrabl@osu.cz
telefon: 553 46 2162
Yurchenko Tatiana, M.Sc. email: tatiana.yurchenko@osu.cz
telefon: 553 46 2340
Yurchenko Vyacheslav, doc. MSc., Ph.D. email: vyacheslav.yurchenko@osu.cz
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Záhonová Kristína, Mgr. email: kristina.zahonova@osu.cz
telefon: 553 46 2329
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. email: tomas.zelenka@osu.cz
telefon: 553 46 2210
Ph.D. studenti
Butenko Anzhelika, Mgr. email: anzhelika.butenko@osu.cz
telefon: 553 46 2279
Hotová Gabriela, Mgr. email: gabriela.hotova@osu.cz
telefon:
Ishemgulova Aygul email: aygul.ishemgulova@osu.cz
telefon:
Kinnertová Eva, Mgr. email: eva.kinnertova@osu.cz
telefon:
Kraeva Natalia, Ing. email: natalia.kraeva@osu.cz
telefon:
Mantič Michal, Mgr. email: michal.mantic@osu.cz
telefon:
Materová Zuzana, Mgr. email: zuzana.materova@osu.cz
telefon: 553 46 2164
Ožana Stanislav, Mgr. email: stanislav.ozana@osu.cz
telefon:
Petrželková Romana, Mgr. email: romana.petrzelkova@osu.cz
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. email: lucie.podesvova@osu.cz
telefon:
Pyszko Petr, Mgr. email: petr.pyszko@osu.cz
telefon:
Skoupá Zuzana, Mgr. email: zuzana.skoupa@osu.cz
telefon:
Spodareva Viktoriia email: viktoriia.spodareva@osu.cz
telefon:
Šigut Martin, Mgr. email: martin.sigut@osu.cz
telefon:
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. email: hana.sigutova@osu.cz
telefon:
Žihala David, Mgr. email: david.zihala@osu.cz
telefon:
Ostatní
Janíková Pavla
účetní ENC
email: pavla.janikova@osu.cz
telefon: 553 46 2118